Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tabeltöötlus ja arvutused Excel 2013 põhjal, e-õpe

Juhendamisega e-koolituse läbimise tulemusena oled omandanud teadmised tabeltöötlusest, valemitest, andmeanalüüsist Excel 2013-s

Excel on populaarne rakendus Office 2013 rakenduste perekonnas, mis võimaldab sul tõhusalt andmetega töötada. Tegemist on väga võimalusterohke rakendusega, mille oskuslikul kasutamisel säästad oluliselt aega andmetega töötamisel ja nende esitlemisel. Excel ühildub suurepäraselt kõikide teiste Office rakendustega, mistõttu on see asendamatu töövahend kontoritöös ja isiklikus asjaajamises.

E-koolitusel käsitletavate teemade läbimine võimaldab oluliselt tõhusamalt töötada Exceliga ja rakendada olemasolevaid vahendeid paremini. Materjalidesse on koondatud enimkasutatavad käsud ja tegevused, kuid lisaks veel soovitused ja nipid töö veelgi efektiivsemaks muutmiseks. E-koolitus sisaldab teoreetilist materjali ja õppevideoid koos juhendamisega. Tekstipõhine materjal on täiendatud juhendpiltidega, et aidata leida menüünupp, käsk vms. Õppevideod on suurepärane võimalus omandada teadmised koos selgitustega, saad videoid vaadata korduvalt, panna pausile, kerida edasi ja tagasi – täpselt nii nagu vajadus on.

Enesekontrolli testiküsimused võimaldavad sul koheselt mõõta oma teadmisi, et hinnata oma õppimist. Kui mõningates valdkondades on teadmisi vaja veel täiendada, siis saad tagasi pöörduda õppematerjali juurde, et uuesti üle korrata. E-koolitus sisaldab harjutusülesandeid, et võimaldada sul omandatud teadmisi praktiseerida. Harjutusülesannetele annab juhendaja tagasisidet, abistab probleemide puhul ja pakub välja lahendusi.

E-koolitusel sisalduv Office´i terminoloogia (nuppude nimetused) on kahes keeles (eesti ja inglise), seega saad e-koolitust väga hästi kasutada nii eestikeelse kui ka inglisekeelse Exceli olemasolul.

E-koolituse läbiviimine:
E-koolitus viiakse läbi e-õppe keskkonnas Moodle. E-koolituse maht on 26 akadeemilist tundi ja kestvus on 4 nädalat ning see eeldab, et sul oleks võimalik iganädalaselt tegeleda õppimisega. E-koolitus on juhendaja poolt juhendatud, mis tähendab, et kui sul tekib küsimusi, probleeme, siis juhendaja aitab.

Tehnilised nõudmised e-õppe läbimiseks

 • Office 2013 kontoritarkvara kasutamise võimalus
 • Õppevideote jälgimiseks Interneti püsiühendus vähemalt kiirusega 1 MB/s
 • Veebilehitseja ehk brauseri (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari vm) uusim versioon
 • Kõlareid või kõrvaklappe (video ja audiomaterjalide jälgimiseks)

Sihtgrupp:
E-koolitus on mõeldud kõikidele, kes töö- või isiklikus elus vajavad praktilisi oskusi Excel 2013 kasutamise kohta. E-koolitus sobib õppijale, kes soovib oma õppimisprotsessi ise juhtida õppides soovitud ajal ja kohas.

Kursuse oodatav tulemus/eesmärk.
E-koolituse edukal lõpetamisel:

 • oskad luua, salvestada, sulgeda Exceli töölehte ja töövihikut;
 • oskad töötada ridade, veergude ja lahtritega;
 • oskad andmeid sisestada andmejadadena;
 • tead, kuidas kasutada olemasolevaid malle;
 • oskad kujundada andmeid, töölehti, lahtreid;
 • tead, milliseid analüüsivõimalusi pakub tingimuslik kujundamine ja oskad seda ka eesmärgipäraselt kasutada;
 • tead, millised võimalused on töölehel õigekirja kontrollimiseks;
 • oskad andmeid sorteerida ja filtreerida;
 • oskad sisestada ja koostada valemeid, neid kopeerida ja liigutada
 • tead ja oskad eesmärgipäraselt kasutada funktsioone
 • oskad valida sobilik diagrammistiili ja luua diagramm
 • tead, millise andmeanalüüsivõimaluse pakub sulle minigraafikud
 • oskad salvestada makrot, et lihtsustada oma tööd;
 • tead, kuidas töölehti printida.

Kursusel osalemise eeldused (soovitavalt):
arvuti- ja internetikasutamise oskused

Kursuse sisukord:

 • Exceli töökeskkond
  • Exceli akna komponendid
  • Põhitöövahendid
  • Veergudes juba leiduvate väärtuste automaatne kordamine
  • Töö akendega
 • Peamised töövõtted
  • Andmete sisestamine, muutmine ja kustutamine
  • Andmejadade sisestamine
 • Andmete liigutamine ja kopeerimine
 • Töölehed
  • Töölehtede valimine
  • Töölehtede loomine
  • Töölehtede kustutamine
  • Töölehtede liigutamine
 • Töövihikud
 • Mallid
 • Õigekirja kontrollimine
 • Andmete sorteerimine ja filtreerimine
  • Kohandatud autofilter
  • Dublikaatväärtuste eemaldamine
 • Kujundamine
  • Andmete kujundamine
  • Lahtrite kujundamine
  • Töölehtede kujundamine
  • Tingimuslik kujundamine
 • Töö valemitega
  • Lahtritele viitamine
  • Valemi liigutamine ja kopeerimine
  • Valemi tulemuse kopeerimine
  • Protsentarvutuse alused
 • Funktsioonide kasutamine
  • Töölehefunktsioonide kasutamine
  • Matemaatikafunktsioonid
  • Finantsfunktsioonid
  • Loogikafunktsioonid
  • Otsingufunktsioonid
  • Ajafunktsioonid
 • Diagrammid
  • Diagrammide loomine
  • Diagrammide liigid
  • Minigraafikad
 • Makrod
 • Printimine

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tabeltöötlus ja arvutused Excel 2013 põhjal, e-õpe