Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tähelepanekuid kohtute ja riigihangete vaidlustuskomisjoni lahenditest hankeasjades

Koolitusteemade käsitlemine toimub läbi Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsuste ja näidete baasil. Kõigepealt antakse koolitusel osalejatele ülevaade teemat puudutavatest õiguslikest alustest ja seejärel tuuakse näiteid Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsustest, mis teemat puudutavad. Koos analüüsitakse enamesinevaid probleeme ja nende põhjusi, arutatakse läbi uue riigihanget seaduse sätete erinevad tõlgendamisvariandid.

Samuti käsitletakse koolitusel seda, millised varasemad, juba läbi vaieldud, põhimõtted on rakendatavad ka kehtiva riigihangete seaduse alusel riigihangete läbiviimisel ja seda, milliseid muudatusi riigihangete seaduses planeeritakse teha.

Sihtrühm:
Koolituse sihtrühmaks on nii hankijate kui pakkujate esindajad.

Koolituse eesmärgid:

 • anda praktilisi nõuandeid riigihangete läbiviimiseks ja riigihangetel osalemiseks
 • anda ülevaade alates 01.09.2017 jõustunud riigihangete seaduse rakendamisel tekkinud olulisematest vaidlusalustest küsimustest ja analüüsida rakenduspraktikat
 • anda olulisematele vaidlusalustele küsimustele võimalikud lahendusvariandid

Koolituse sisu:

 • olulisemad üldised muudatused riigihangete seaduses
 • riigihangete läbiviimisel kohaldatavad menetlusreeglid
 • hankija otsused
 • riigihanke alusdokumendid
 • kõrvaldamise alused
 • kvalifitseerimine
 • pakkumuste vastavuse kontrollimine
 • pakkumuste hindamine
 • pakkujatelt täiendavate dokumentide nõudmine

Nimetatud teemade käsitlemine toimub läbi Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsuste ja näidete baasil. Kõigepealt antakse koolitusel osalejatele ülevaade teemat puudutavatest õiguslikest alustest ja seejärel tuuakse näiteid Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsustest, mis teemat puudutavad. Koos analüüsitakse enamesinevaid probleeme ja nende põhjusi, arutatakse läbi uue riigihanget seaduse sätete erinevad tõlgendamisvariandid.

Samuti käsitletakse koolitusel seda, millised varasemad, juba läbi vaieldud, põhimõtted on rakendatavad ka kehtiva riigihangete seaduse alusel riigihangete läbiviimisel ja seda, milliseid muudatusi riigihangete seaduses planeeritakse teha.

Meetodid:

Loeng, arutelu, praktilised näited, vaidlustuste ning kohtupraktika analüüs.
Koolitusteemade käsitlemine toimub läbi Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsuste ning näidete baasil.

Koolitaja:
Ulvi Reimets Alates 01.05.2007 töötab Ulvi Reimets Riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmena. Lisaks sadadele lahendatud vaidlustustele on ta osalenud riigihangete seaduse väljatöötamises, viinud läbi hulgaliselt riigihangete alaseid koolitusi ja esinenud erinevatel konverentsidel. Ulvi Reimets on Eesti Advokatuuri liige, vandeadvokaat, liikmelisus peatatud alates 01.05.2007.

Lisainfo:
Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Maksumus sisaldab: Praktilisi teadmisi, õppematerjale, elektroonilist tõendit, kohvipausi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tähelepanekuid kohtute ja riigihangete vaidlustuskomisjoni lahenditest hankeasjades

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.