Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

Ennastvigastava käitumise põhjuste mõistmine ja sekkumisvõimalused.

Sihtgrupp:
Täiendusõppeks tugiisikutele, sotsiaaltöötajatele, kogemusnõustajatele, lastekaitsespetsialistidele, noorsootöötajatele, lasteaiaõpetajatele ja õpetaja-abidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele. Kõigile, kes puutuvad kokku tahtliku ennastvigastava käitumisega.

Koolituse sisu:

  • Ennastvigastava käitumise võimalikud eesmärgid ja riskifaktorid
  • Abistavad sekkumised
  • Tugevate tunnetega toimetulekuoskuste õpetamine
  • Rahunemisvõtted

Koolituse läbinu:

  • teab ennastvigastava käitumise võimalike põhjuseid,riskifaktoreid;
  • on saanud ülevaate abistavatest probleemilahendusstrategiatest ja teistest abistavatestsekkumisviisidest;
  • teab noortele tugevate tunnetega toimetuleku oskuste õpetmise põhimõtteid ja erinevaid töövõtteid.

Koolitaja:
Angela Jakobson
on lõpetanud 2000. aastal Tartu Ülikooli psühholoogia eriala, 2004. aastal kaitses magistritöö (cum laude) teemal “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste kognitiivsete võimete struktuur” ning jätkas õpinguid Tartu Ülikooli haridusteaduskonna doktoriõppes teemal “Hariduslike erivajadustega lastele kohase õpetuse planeerimine tavakoolis”. Angela omab kliinilne psühholoog, tase 7 ja kliiniline lapsepsühholoog, tase 7 kutseid. 2013. aastal omistati talle Euro Psy kvalifikatsioon tervise ja kliinilise psühholoogia valdkonnas. Hetkel töötab Angela kliinilise psühholoogina ning teeb õppejõu/koolitajana koostööd erinevate lasteaedade, koolide ja koostööpartneritega. Ta valiti 2013. aastal Tartumaa aasta koolitajaks.

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised