Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Talentide ja võtmetöötajate leidmine ja hoidmine ettevõttes

Tööturu konkurents on armutu ja võib tööandjat rabada just kõige ootamatumal hetkel ja ootamatu võtmeisiku lahkumise tõttu.

Miks lahkuvad ettevõttest võtmeisikud ja mida me saame praegu teha teisiti, et vajaliku kompetentsi omavad töötajad meie juurest ei lahkuks? Enamasti on tegemist põhjustega, mille muutmine organisatsioonis on võimalik. Kui suudame hoida olemasolevaid töötajaid ja võtmetöötajaid, saame loomuliku järelkasvu kasvatamise näol vähendada ka uute talentide otsimisele kuluvad energiat. Koolitusel keskendume nii olemasolevate töötajate hoidmisele, kui uute töötajate ligimeelitamisele tööturult. Kõigil organisatsioonidel, kes tahavad saada atraktiivseks tööandjaks just nende jaoks vajalike sihtgruppide hulgas, on see õige strateegia ja igapäevaste tegevuste järjepideva elluviimise järel võimalik.

Koolitusel räägime nii motiveeriva keskkonna loomisest, oma töötajates parima potentsiaali avamise ja rakendamise võimalustest; juhi ja personalijuhi rollist motiveeriva tööatmosfääri kujundamisel; erinevatest personalijuhtimise tahkudest ja tegevustest, mis toetavad õppimist soodustava ja kohanemisvõimelise organisatsioonikultuuri loomist ja hoidmist. Loomulikult vaatleme ka mõjusa värbamise põhimõtteid, mis aitavad luua nii head kandidaadikogemust kui leida ettevõtte jaoks neid õigeid talente ja võtmetöötajaid. Tulemusliku töökultuuri oluliseks osaks on ka õiglane väärtuspakkumine ja selle ajakohasena hoidmine – leiame ka selle teema jaoks koolitusel aja keskendumiseks.

Koolituse fookus on meie kõigi jaoks olulisele väljakutsele lahenduste leidmisel: mis paneb võtmetöötajal silma särama ja kas häid panustajaid ikka on raske kinni hoida?

Koolituse eesmärk on omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi tänases muutunud keskkonnas võtmeisikute leidmiseks ja hoidmiseks, oma tänastest töötajates parima võimekuse avastamiseks ja selle edasi arendamiseks.

Sihtgrupp:
värbamisjuhid ja -spetsialistid, meeskondade juhid, keskastmejuhid, personalijuhid ja -spetsialistid, tipp- ja tegevjuhid.

Koolitus sobib nii personalitöötajatele kui juhtidele, kes tahavad oma organisatsioonis või meeskonnas luua talentidele tulemuste saavutamist toetava atraktiivse keskkonna.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja tervituskohv
 • 10.00–11.30 Töötajate ja organisatsiooni vastastikused ootused ja võimalused muutunud tööelus.
  • Talendi ja võtmetöötaja mõiste defineerimine ja talendijuhtimise alused.
  • Talendijuhtimise alustalad, võtmetöötajad ja võtmekompetentsid.
  • Tööturu ootused ja ettevõtete võimalused muutunud oludega kohanemiseks.
  • Kultuur, kus õnnelikuna tunnevad end nii tööandja kui töötaja
  • Kuidas eristuda tööandjana tööturul ja hoida tööandja nägu värskena ka oma töötajate jaoks
  • Mitmekesisus ja kaasamine strateegia ja igapäevase tööelu osana.
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Võtmeisikute leidmine, tulemuslik värbamine ja hea kandidaadikogemuse loomine.
  • Edukat võtmeisiku värbamist toetavad protsessid
  • Kiirelt, mugavalt ja edukalt õige kandidaadini
  • Hea värbamiskogemuse loomine ja sobiva kandidaadi “pardale saamine”
  • Efektiivsed värbamiskanalid ja meetodid võtmetöötajate leidmiseks
  • Võtmetöötajate otsing ja sobivad hindamiskriteeriumid
  • Sisseelamist toetavate tegevuste roll hea töötajakogemuse loomisel
  • Tööandja brändi tugevuste kasutamine värbamisel
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–16.15 Võtmetöötajaid ja tulemuste saavutamist soodustava organisatsiooni väärtuspakkumine.
  • Väärikas väljajuhtimine ja sisemine ümberpaigutamine.
  • Tulemuslikku panustamist toetav väärtuspakkumine tänases keskkonnas
  • Töötajate karjääri planeerimine ja töö järelkasvuga
  • Sihipärane arendusprotsess tõhus enesejuhtimise ühise eesmärgi nimel
  • Väärtuspõhine juhtimine ja juhi roll võtmeisikute motiveerimisel
  • Võtmeisikute töörõõmu ja tasakaalu säilitamine erinevate personalitöö tegevuste toetusel

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab talendijuhtimise põhimõtteid ja töötajate parima võimekuse oskusliku rakendmise võimalusi;
 • teab võtmetöötajate värbamise erinevaid võimalusi ja sobivaid hindamiskriteeriume;
 • tunneb karjäärijuhtimise ja planeerimise protsessi sisu ja saab aru selle mõjust talentide hoidmisel;
 • teab, kuidas kommunikeerida tööandja brändi lubadust ja väärtuspakkumist nii uute töötajate leidmisel kui omade hoidmisel.

Koolitaja:
Ülle Pind on Swedbank Eestis personalidirektor ja tegev ka koolitaja ja juhtimiscoachina. Personalitöö ja coaching on suureks tööalaseks kutsumuseks. Seda vaimustavat kutsumust järgides on varasemad tööaastad olnud seotud Ericsson Eesti, Elcoteq Tallinna ja Stora Enso Baltikumi personalijuhtimisega. Personalitöö juurde tõi teda sekretäritöö Paikuse Saeveski AS-s. Olles elukestvaõppe usku, on tema erialased enesetäiendused olnud seotud nii õigusteaduse, suhtekorralduse ja kommunikatsiooni, organisatsioonikäitumise kui tippjuhtide ja karjääricoachinguga erinevatest koolidest. Ülle omab Advanced Executive Coaching Practitioner diplomit AoEC Tippjuhtide coachingu väljaõppest Inglismaal. Suureks tunnustuseks enda jaoks peab Swedbanki Aasta Juht 2020 ja PARE Mõjukaim Personalijuht 2021 tiitlit.

 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Talentide ja võtmetöötajate leidmine ja hoidmine ettevõttes