Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tarbijakaitse uued nõuded ja isikuandmete kaitse e-kaubanduses. Euroopa liidu omnibus direktiiv ja sellest tulenevad muudatused võlaõigusseaduses (jõust. 01.01.2022 ja 28.05.2022)”

Eesmärk: käsitleda e-kauplejale ning e-kaubandusega seotud isikuile olulisi ja aktuaalseid teemasid: e-kaubanduse olulisemaid tingimusi, isikuandmete töötlemist, tarbijakaitse nõudeid.

Põhjalikumalt käsitletakse 2022.a jõustuvaid ulatuslikke nõudeid seoses EL Omnibus direktiiviga ning sellest tulenevalt muudatusi Eesti seadusandluses, mis  võeti 10.11.21 vastu võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadusega (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) 404SE.

Sihtgrupp: e-kauplejad, sh pretensioonide lahendajad, juristid jpt e-kaubanduse valdkonnaga seotud ja huvitatud isikud.

Programm:

 • 9.30-10.00 kogunemine
 • 10.00- 13.30 Käsitletavad teemad:
 • I e-kaubanduse olulisemad dokumendid
  • Lühidalt põhinõuetest: kasutus- ja müügitingimused, mis igal e-poel olemas peavad olema
 • II isikuandmete töötlemine ja e-kaubandus
  • Isikuandmete töötluse olulisemad mõisted, põhimõtted ja kohustused
  • Isikuandmete töötlus e-poes, sh mida peab sisaldama privaatsuspoliitika, milliseid andmeid tohib koguda kauba saatmiseks, mida arvestada isikuandmete töötlemisel turunduse pingutuste juures jpm
 • III tarbijakaitse nõuded e-poes
  • Tarbija õigused sooritades ostu e-poes (sh lepingu eelne teave, tagastamine, garantii vs pretensioonide esitamise õigus jpm)
  • Uued nõuded lähtuvalt EL Omnibus direktiivist (s.o. direktiiv (EL) 2019/2161), sh nõuded hinna kuvamisele allahindluste puhul ja isikustatud hinna puhul, nõuded kliendi tagasisidele, digitaalse sisu muudatused ja rikkumiste tagajärjed
  • Plaanitavad muudatused Eesti õiguses (võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu)
  • Järelevalve ning sanktsioonid nõuete rikkumisel
  • Küsimusi-vastuseid
 • 11.30-11.45 paus

Õpiväljundid: koolituse läbinu teab, millised kasutus- ja müügitingimused peavad olema e-poel; teab isikuandmete kogumise ja töötlemise olulisemaid mõisteid, nõudeid ja põhimõtteid;  teab, millised on tarbija õigused e-poes ostlemisel; millised muudatused toob kaasa EL Omnibus direktiiv  (sh võlaõigusseaduse muudatused) ning millist järelvalvet ning sanktsioone nõuete mittejärgimisel kohaldatakse.

Koolitaja:
Maarja Lehemets
, advokaadibüroo TRINITI advokaat. Maarja tegeleb oma töös igapäevaselt isikuandmete kaitse ja ettevõtete vastavusnõuetega, sh platvormimajanduse ja tarbijate õigustega.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tarbijakaitse uued nõuded ja isikuandmete kaitse e-kaubanduses. Euroopa liidu omnibus direktiiv ja sellest tulenevad muudatused võlaõigusseaduses (jõust. 01.01.2022 ja 28.05.2022)”