Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tarkvara testija 9-päevane arenguprogramm

Tarkvara testijate järele on üha suurenev nõudlus, seega on tarkvara testijaks õppimine suurepärane valik, kui soovid kaugtöö ja töö autonoomiaga seotud eeliseid nautida. Paljud testijad saavad täita oma ülesandeid kaugtöö vormis, kasutades virtuaalseid keskkondi, testimisvahendeid ja koostööplatvorme, mis võimaldab Sul töötada endale sobivas asukohas sõltumatult ning vajadusel ka paindlikult oma tööaega planeerida.

Tarkvara testija arenguprogramm on IT-huvilistele suunatud kaks kuud kestev põhjalik õpe. Osalemine ei eelda varasemat kogemust ning on sobilik kõigile, kes soovivad alustada oma karjääri IT-valdkonnas. Programm toimub veebikeskkonnas ning teemad jagunevad 9-le õppepäevale. Iga õppepäev on järelkuulatav 14 päeva jooksul peale selle toimumist endale sobival ajal. Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse, millistel õppepäevadel soovite osaleda.

Koolitusele on oodatud tarkvara testimisest huvitatud, kes soovivad tulevikus IT-valdkonnas töötada. Osalemine ei eelda varasemat kokkupuudet tarkvara testimisega, peamine on suur tahe ning huvi IT valdkonna vastu. Lisaks on oodatud IT-valdkonnas juba töötavad inimesed, kes soovivad parandada oma oskusi ja teadmisi tarkvara testimise alal, sh tarkvara testimise spetsialistid, tarkvara arendajad, tarkvara projektijuhid, kvaliteedikontrolli insenerid ja muud IT-spetsialistid.

Osaleja on pärast selle koolituse läbimist valmis tarkvara testimise valdkonnas töötama, omades praktilisi oskusi ja teadmisi tarkvara testimise protsesside juhtimiseks ja koordineerimiseks, testide kavandamiseks ja automatiseerimiseks, vigade jälgimiseks ja raporteerimiseks ning töötamiseks tarkvara testimise meeskonnas.

Arenguprogrammi eesmärk on anda osalejatele laiapõhjalised teadmised ja praktilised oskused tarkvara testimise valdkonnas. Koolituse käigus käsitletakse erinevaid tarkvara testimise aspekte, meetodeid, protsesse ja töövahendeid ning tutvustatakse kaasaegseid tarkvara testimise standardeid ja raamistikke. Koolitus valmistab osalejad ette tarkvara testimise spetsialisti tööks, võimaldades neil tõhusalt testida tarkvara erinevates rakendusvaldkondades ning tagada tarkvara kvaliteet ja usaldusväärsus. Koolituse käigus läbitakse nii teoreetilist kui ka praktilist osa (sh Juice Shopi testimine, andmebaasi manipuleerimine, turvariskide ära kasutamine jm).

Programm:

 1. õppepäev: Sissejuhatus tarkvara testimisse
  • Tarkvara testimise mõiste ja eesmärgid
  • Tarkvara testimise roll tarkvaraarenduses
  • Tarkvaraarenduse elutsükli (SDLC) mõistmine
  • Põhiprintsiibid tarkvara testimisel
 2. õppepäev: Testimise tüübid
  • Erinevad testimise tüübid:
   • black box
   • white box
   • unit
   • süsteemi-, integratsiooni- ja vastuvõtutestimine
  • Testimise eesmärgid ja sobivus erinevate testimise stsenaariumite jaoks
 3. õppepäev: Käsitsi testimine I
  • Erinevad testimistehnikad ja -meetodid
  • Testimisel vajaminevate tööriistade ülevaade
  • Testimise planeerimine, kavandamine ja läbiviimine
  • Defektide jälgimine, raporteerimine ja haldamine
  • Praktika: Juice Shop veebilehe testimine, bugide tuvastamine, raporteerimine
 4. õppepäev: Käsitsi testimine II
  • Ülevaade andmebaasidest
  • Lühitutvustus API’sse ning Postmani ülevaade
  • Praktika: API testimine
  • Praktika: Andmebaasi data manipuleerimine
 5. õppepäev: Automatiseeritud testimine
  • Automatiseeritud testimise sissejuhatus
  • Automaattestimise tööriistade ülevaade
  • Automatiseeritud testimise eelised ja puudused
 6. õppepäev: Automatiseerimise raamistikud
  • Testi automatiseerimise raamistike ülevaade
  • Automatiseerimise raamistike eelised ja puudused
  • Testi automatiseerimise raamistiku valimine
 7. õppepäev: Automatiseeritud testi programmeerimine
  • Praktika: Automaattestimise keskkonna seadistamine
  • Praktika: Testskriptide kirjutamine Selenium WebDriver’iga
  • Praktika: Testskriptide jooksutamine, haldamine ja integreerimine
  • Praktika: ChatGPT / AI kasutamine programmeerimises
 8. õppepäev: Testimise aruandlus ja mõõdikud
  • Ülevaade CI/CD tööriistadest
  • Testimise aruandluse ja mõõdikute tähtsus
  • Peamised tulemusnäitajad testimisel
  • Testiaruande esitamine huvipooltele
 9. õppepäev: Testimise töökultuur ja -protsessid
  • Scrum, Agile, Waterfall, Kanban metoodikate ülevaade
  • Testimise integreerimine SDLC-sse
  • Töömeeskonna ja suhtluse tähtsus testimisel

Peale koolituse läbimist omandab osaleja järgmised teadmised ja oskused:

 • Arusaamine tarkvara testimise protsessidest ja meetoditest.
 • Oskus planeerida ja kavandada tarkvara testimist.
 • Oskus testandmeid luua ja hallata.
 • Võime määratleda tarkvara testimise strateegiaid vastavalt erinevatele rakendusvaldkondadele ja testitüüpidele.
 • Teadmised tarkvara testimise automatiseerimisest, sh tarkvara testimise automatiseerimise tööriistadest.
 • Oskus teste disainida, sealhulgas testide kirjutamine, testandmete loomine ja testide läbiviimine.
 • Võime analüüsida testide tulemusi ja luua testraporteid.
 • Arusaamine tarkvara vigade käsitlemise ja jälgimise protsessist.
 • Võime töötada efektiivselt tarkvara testimise meeskonnas.
 • Teadmised erinevatest tarkvara testija igapäeva tööriistadest.
 • Üldised teadmised tarkvara tehnilisest poolest: Andmebaasid, API, front-end, back-end, CI/CD.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Täiendõppe kogumaht 57 AT, millest iseseisev töö 9 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud kogu arenguprogrammi.

Koolitaja:
Hendrik Vallimägi
Finestmedia AS, tarkvara testimise insener (QA Automation Engineer)
Hendrik Vallimägi on kogenud tarkvara testimise insener, kes on spetsialiseerunud veebilehtede ja nutiseadmete testimisele. Olles taganud kvaliteeti mitmete erinevate projektide raames nii Eestis kui Saksamaal, omab Hendrik laialdasi kogemusi ja oskusi testimismetoodikates, tarkvara testimises, automatiseerimises ja tulemuste analüüsimises ning raporteerimises.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tarkvara testija 9-päevane arenguprogramm

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.