Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tarkvara testimise praktiline kursus III

Eesmärgid: Testide planeerimine, juhtimine ja staatiline testimine. API testimine, andmebaaside testimine ning testimise automatiseerimine. Omandada teadmised staatilisest testimisest, testida andmebaase ja API-sid.

Sihtgrupp:
Tarkvara testimise algteadmised omandanud inimesed, kes saavad inglise keelest aru.

Käsitletavad teemad:

 • Testide haldamine
  • Sõltumatu testimise olemus. 1 ak t
  • Igas testimise faasis nii testi haldaja kui tarkvara testija ülesanded. 1 ak t
 • Testide plaanimine ja testide strateegiad 1 ak t
  • Testide estimeerimine ehk aja hindamine.
  • Kuidas teha kõike, mida on vaja teha ja kui palju ressursse see vajab.
  • Testide strateegiad: analüütiline, metoodiline, protsessile vastav, juhitud, regressioonivastane, reaktiivne.
 • Staatiline testimine 1 ak t
  • Testimine ilma koodi/programmi käivitamata.
  • Staatilise testimise täpse nimetuse määrab ära seal osalevad meeskonna liikmed erinevates rollides, ning ka ülevaatamise meetod.
 • Testi plaani koostamine 1 ak t
  • Planeerime tarkvaratoote kvaliteedi tagamise etapid.
  • Hindame kuluvat ressurssi ja aega, paneme paika kes teostab antud toiminguid.
 • API testid 4 ak t
  • Postman tarkvara kasutamine API – rakendusliideste testimiseks.
  • Rakendusliidesed on enimkasutatav lahendus süsteemide ühendamisel (näiteks Instagrami postitus ilmub koheselt ka Facebookis).
 • Andmebaasi testid 4 ak t
  • Kogu kuvatav teave paikneb tegelikult andmebaasides.
  • Teostame peamiseid päringuid informatsiooni saamiseks.
 • Testihalduse tööriistade kasutamine 1 ak t
  • Jira, TestRail, Trello
 • GIT 1 ak t
  • Versioonihaldustarkvara github kasutamine.
  • Pea kõik tarkvaraarendused toimuvad sarnaselt.
 • Riigi autentimisteenus TARA 2 ak t
  • Vaatame hästi dokumenteeritud süsteemi ülesehitust ja kinnistame kursusel õpitud teadmisi.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Planeerib testimist. Jaotab kogu teostatava töö etappideks ja eraldab sinna ressurssi.
 • Teab testide juhtimist. Tunneb kõiki tarkvara kvaliteedi juhtimise osi ja neid teostavate osapoolte ülesandeid.
 • Viib läbi staatilist testimist. Tunneb erinevaid metoodikaid töödokumentide ülevaatamiseks, eristab viise teatud komponentide järgi.
 • Teeb andmebaaside päringuid. Testimise puhul on väga suureks boonuseks testija enda võimekus jõuda juurpõhjusteni ja kuna peamine töö kliendil käib andmetega siis otsetöötamine andmebaasiga on kõige efektiivsem. Omandanud need oskused, mis on vajalikud infoga töötamiseks andmebaasides.
 • Teeb API päringuid. Kasutab liidest andmebaasist andmete saamiseks, mis on tavapärane käitumine just turvalisuse pärast.
 • Kasutab testihalduse tööriistasid: Jira, TestRail ja Trello keskkonnad.
 • On läbi töötanud ühe päris IT projekti dokumentatsiooni testimise osad.

Koolitaja:
Lauri Tikk

On üle 20 aasta huvitunud arvutitest ja it-süsteemidest. Meeldib mõista erinevaid süsteeme ja olukordade tahke, taibata päris põhjuseid. Väga meeldib ergonoomika, täppisteadus parima tulemuse saavutamiseks. On töötanud nii avalikus kui erasektoris. Seda nii tarkvara tellija kui arenduse teostaja poolel tarkvara testijana ja ka kvaliteedi tagajana. Pea 5 aastat osalenud IT arenduses testijana ja nüüd tegelenud tarkvara testimise õpetamisega. Meeldib esitada küsimusi ja kahelda status quo-s. Peab ennast väga heaks ja vabaks suhtlejaks ning meeskonna inimeseks. Omandanud Võrumaa Kutsehariduskeskuses Infotehnoloogia Süsteemide erialal.

NB! Kokku on 3 testimise praktilist kursust. Võite valida sobiva kursuse või terve programmi. Tarkvara testimise praktiline kursuste programm

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tarkvara testimise praktiline kursus III

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.