Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tasakaaluka ja tulemusliku meeskonna loomine ning juhtimine

Kui Sa saad aru, mida inimesed tahavad ja miks nad seda soovivad, on Sul võimalik leida ka viis edu saavutamiseks koos. Aktsepteeri teisi nendena, kes nad on ja loo neile arenguks sobiv keskkond.
Koolitusele on oodatud juhid, kes on asunud uut meeskonda juhtima või looma. Samuti juhid, kes soovivad kujundada oma praegusest meeskonnast hästi koostoimivat ning tulemuste saavutamisele pühendunud meeskonda.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik juhid, kes on asunud uut meeskonda looma või juhtima, samuti juhid, kelle meeskonnas toimuvad muutused (liitumised, lahkumised, uued rollid ja ülesanded vmt) ja kes soovivad olla selles protsessis oma meeskonnale paremad juhid – liidrid.
See koolitus sobib Sulle, kui soovid oma meeskonnast kujundada tugevat, tasakaalus ning hästi koostööd tegevat meeskonda. Lisaks meeskonna kujundamise, motiveerimise ja juhtimise oskusele saad sellel koolitusel häid mõtteid enesearendamiseks.

Eesmärk:
Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab, kuidas meeskonnad kujunevad ja arenevad;
 • teab, mida on vaja teha hästi koostoimiva meeskonna loomiseks;
 • teab, kuidas luua, hoida ja arendada positiivseid suhteid meeskonnas ja inimeste vahel;
 • on tutvunud meeskonnarollidega ja mõistab nende tähtsust meeskonna kujundamisel ja tulemuste saavutamisel;
 • teab, kuidas oma meeskonda selle arengu eri etappides toetada, motiveerida ja juhtida.

Tagasiside osalejatelt:

 • “Koolitusel tekkis mitmeid mõtteid edaspidiseks ja sain kaasa ka konkreetseid juhtnööre”
 • “Koolitus oli hästi üles ehitatud: hea pausi-töö suhe, selge kirjeldus ja arusaadav teemade avamine”
 • “Alustavale juhile head suunised”
 • “Saan hakata meeskonda strateegiliselt arendama – tean, milliseid inimesi mul on juurde vaja”

Koolituse programm:

 • Head ja avatud suhted meeskonnas, organisatsioonis
  • Kuulamine ja mõistmine
  • Avatus, ausus ja positiivsus
  • Koostöö lahenduste leidmiseks
  • Austus, austamine
  • Mõistmine, mitte hukkamõistmine
 • Suhtlemistehnikad ja nende mõju eri olukordades
  • Kahe inimese omavaheline suhtlemine
  • Inimese ja grupi vaheline suhtlemine
  • Gruppidevaheline suhtlemine
 • Usaldus
  • Mida mõistame usalduse all? Usalduse definitsioon.
  • Usalduse kasvatamine. Mis aitab tekitada usaldust tööl?
  • Usalduse kahanemine. Mida teha?
  • Usalduse 6 võtmeelementi (N. Heaps)
 • Grupp või meeskond
  • Mille poolest need omavahel erinevad?
  • Grupile omased omadused ja käitumised
  • Efektiivse meeskonna tunnused
  • Meie meeskonna kokkulepped ja põhireeglid
 • Meeskonna arenguetapid
  • Meeskonna areng ja dünaamika
   • Loomine
   • Vastandumine
   • Täpsustamine
   • Teostamine
  • Kuidas juhtida meeskonda ja inimesi erinevates arenguetappides? Praktilised soovitused juhile
 • Meeskonnarollid
  • Belbini meeskonnarollid
  • Sinu meeskonna tugevused ja nõrkused Belbini rollide põhjal
  • Kasutamata või varjatud potentsiaali leidmine
  • Efektiivne meeskond. Keda juurde vajan ja keda pean arendama.
  • Meeskonnarollide vaheline tasakaal, kompenseerimise võimalused
 • Kokkuvõte, lõpp.

Meetodid:
Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on käesoleva koolituse grupi suuruseks kuni 8 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • ~ 75% ulatuses erinevaid aktiivõppemeetodeid, sh: praktilised harjutused, videotreening ja rollimängud koos tagasiside ning analüüsiga; konkreetsed läbirääkimisoskuste arendamise harjutused; Isikliku Tegevusplaani koostamine iga osaleja poolt.
 • ~ 25% ulatuses lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.
Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolitaja:
Jüri Kriisemann
Jüri on Invicta treener 2015. aastast. Jüril on väga mitmekülgne kogemustepagas juhina töötamisest. Muuhulgas on ta olnud ametis müügijuhina ettevõttes AA SAT Professional, valdkonnajuhina Eesti Telekomis ning tootejuhina Moskvas ettevõttes ZAO Sonic Duo. Aastatel 1997-2014 on Jüril olnud erinevad juhipositsioonid ettevõttes EMT AS. Täna töötab Jüri juhatajana sihtasutuses Tallinna Teletorn ning tegutseb ka kootsina (coach).
Jüri on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

Tagasiside treenerile: Treener oli positiivne ja andis kõigile võimaluse arvamuse avaldamiseks; Treenerit oli kerge jälgida, ta hoidis huvi üleval; Väga hea suhtleja ja avatud inimene

Lisainfo:
Osalejale, kes läbib koolituse, koostab isikliku arenguplaani ja esitab kodutöö, mida hinnatakse treeneri poolt ja milele osaleja saab tagasiside, väljastame tunnistuse. Osaleja, kes kodutööd ei esita, saab koolitusel osalemist kinnitava tõendi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Invicta on praktikute firma. Siin töötavad tunnustatud ja positiivse ellusuhtumisega professionaalid. Me pakume koolitusi ja konsultatsioone organisatsioonidele ning inimestele, kes soovivad saada igapäevatöös koheselt rakendatavaid teadmisi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tasakaaluka ja tulemusliku meeskonna loomine ning juhtimine