Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Teadlik konfliktijuhtimine

Koolitus ettevõtetele või gruppidele kuni 20 inimest
Konfliktide lahendamise koolituse käigus arendatakse loovust, mis võimaldab toime tulla konfliktsituatsioonides ja erilistes olukordades.
Õpitakse aru saama konflikti dünaamikast, arendatakse oskust leida ja rakendada enda sisemisi ressursse konfliktide lahendamiseks.

Peatähelepanu all on mitte konflikti põhjuste leidmine, vaid konflikti aluseks oleva probleemi ära tundmine ja toimetulek sellega.

Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on käsitletud peamised võtmeküsimused.

Koolituse sisu:

 • Konfliktide ja eriarvamuste olemus ja tunnused
 • Konfliktide tekkepõhjused
 • Konstruktiivsed ja destruktiivsed konfliktid
 • Konfliktide tüübid
 • Konfliktide avaldumise tasandid
 • Toimetulek konfliktidega, erinevad lahendamise strateegiad
 • Erinevad konfliktide lahendamise stiilid
 • Võitja-võitja skeem konfliktilahenduses

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab konflikti tekkimise, kujunemise ja lahendamise üldiseid seaduspärasusi
 • oskab analüüsida ettetulevaid konflikte
 • tunneb konflikti lahendamise erinevaid strateegiaid ja oskavad prognoosida nende mõju konkreetses konfliktsituatsioonis
 • oskab konfliktsituatsioonides teadlikult käituda.

Koolitusmeetodid:
Koolitusel õpetatakse ümber hindama konflikti kui ebameeldivat sündmust ning leidma praktilist kasu nende lahendamisest ning mõistma, et areng saab toimuda ainult läbi paratamatult esinevate konfliktide. Üldiselt proovivad inimesed konflikte vältida, selle asemel, et neid tulemuslikult lahendada ja seeläbi ka omavaheliste suhete kvaliteeti tõsta. Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste harjutuste ja treeninguga.

Koolitaja:
Piia Berting
on nõustaja, terapeut ja koolitaja. Ta on omandanud magistrikraadi Estonian Business School’is (2003) ja täiendanud ennast Tartu Ülikoolis psühholoogia valdkonnas ning Holistilise Teraapia Instituudis.
Alates 2005.a. on Piia olnud lektoriks Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses (koolijuhid ja õpetajad), õppejõuks Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja Euroakadeemias ning külalisõpetajaks üldhariduskoolides, samuti läbi viinud koolitusi erinevatele organisatsioonidele (Ida-Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Leivaliit, Töötukassa, Rahvusraamatukogu, Saku Vallavalitsus, Sisekaitseakadeemia, mitmed üldhariduskoolid) ning esinenud seminaridel ja konverentsidel. Piia teemadeks on stressijuhtimine, enesemotivatsioon ja motiveerimine, suhtlemisoskused, emotsionaalne intelligentsus, personalijuhtimine, psühholoogia ja eneseareng, samuti ka organisatsiooni kultuur ja mikrokliima ning organisatsioonikäitumine.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Valge Välja Maagia. Loo rohkem selgust oma ellu läbi teadliku enese ja suhete juhtimise. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Teadlik konfliktijuhtimine