Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Teenuse- ja äridisain

Muudatused maailma majanduses on kaasa toonid vajaduse muuta paljudes organisatsioonides teenuste pakkumise ning teeninduse põhimõtteid. Suur osa nendest vajadustest on võimalik lahendada läbi teenuste digitaliseerimise. Käesolev koolitus on praktiline sissejuhatav sari teenusedisaini, prototüüpimise, äridisaini ja tarkvara-arenduse protsesside läbi viimisest keskmise suurusega ettevõttes. Õppetöö toimub MS Teams keskkonnas.

Sihtgrupp
Ettevõttete ja organisatsioonide spetsialistid, projektijuhid, tootejuhid ning kesktaseme juhid, kelle ülesandeks on viia läbi teenuste digitaalseks ümberkorraldamine või tarkvaraarendusprojekte. Eelteadmisi koolitusel osalemiseks ei ole, eelnev töökogemus tarkvaraarendusega seoses tuleb kasuks.

Koolituse sisu:

 • Kliendiuuring ja konkurentide kaardistus (5 ak t)
  • Miks ja kuidas viia läbi kliendiuuringut.
  • Erinevad viisid informatsiooni kogumiseks ning analüüsimiseks.
  • Lihtsa konkurentsianalüüsi teostamine.
 • Teenusedisain (5 ak t)
  • Mis on disainmõtlemine ja teenusedisain?
  • Miks ja kuidas koostada teenusplaani?
  • Ettevõttesiseste mõttetalgute ja töötubade korraldamine.
 • Äridisain (5 ak t)
  • Lihtsad ärimudeli disainimise viisid.
  • Erinevad ärimudeli komponendid.
 • Äriprotsesside analüüsimine ja kirjeldamine (5 ak t)
  • Kuidas modelleerida ja kirjeldada ettevõtte äriprotsesse.
 • Protsesside disain ja kirjeldamine (5 ak t)
  • Lähteülesande kirjeldamine ja nõuded.

Koolituse kestus: 30 akadeemilist tundi (25 ak t auditoorset tööd, 5 ak t iseseisvat tööd)

Koolituse läbinu:

 • Oskab viia läbi kliendiuuringut ja teostada konkurentsianalüüsi
 • Mõistab teenusedisaini põhimõtteid ja oskab koostada teenusplaani
 • Oskab disainida ärimudelit
 • On võimeline kirjeldama ja modelleerima äriprotsesse

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolitaja:
Hegle Sarapuu-Johanson

Hegle kogemused ulatuvad üle terve IT projekti elutsükli. Kogenud nii traditsioonilise kosemudeli kui ka agiilse arendusmudeli projektidest. Lisaks on Heglel 18-aastane töökogemus teenusedisaini, tarkvara interaktsioonidisaini, kasutusmugavuse hindamise ning ligipääsetavuse valdkonnas, sh väga suuremahuliste infosüsteemide arendusel. Hegle on üles astunud mitmetel seminaridel ja konverentsidel nii Eestis kui väljaspool, samuti koolitanud kasutatavuse teemadel sadu inimesi nii era- kui avalikust sektorist.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Teenuse- ja äridisain