Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Teenusedisaini koolitus – Kuidas luua kliendikeskseid e-teenuseid?

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade teenusedisaini tegevustest digiväljundiga projekti puhul.

Me puutume teenustega kokku iga päev – kohvikus, toidupoes, postiteenust või ühistransporti kasutades. Kõik need on mõeldud kellegi poolt mõne konkreetse vajaduse rahuldamiseks ja mõeldud kindlale sihtgrupile.

Teenusedisain omakorda tegeleb teenuste funktsionaalsuse analüüsiga kliendi seisukohast. Selle eesmärk on, et kasutaja ja teenuse kokkupuutepunkt oleks lihvitud parimaks  kogemuseks – pakutav oleks kliendile kasulik, mugav ja väärtuslik ning teenuseosutaja jaoks efektiivne ja konkurentidest eristuv.

Teenusedisain on lähenemine, mis võimaldab kliendi teenuse tarbimist silmas pidades luua erinevate digi- ja mittedigikanalis olevate kokkupuutepunktide strateegiat, ühendades teadmised juhtimisest, turundusest, uurimistööst ja disainist.

Teenusedisain on viimastel aastatel väga jõuliselt hakanud dikteerima digilahenduste kuju, vormi ning mõjutab senisest järjest tugevamalt konkurentsivõimet. Enam ei ole tähtis, et üks veebileht on kasutajasõbralik – klient ootab omavahel kokkusobivat täisteenust üle mitmete kanalite.

Koolitus sisaldab nii disainmõtlemise, kui ka teenusedisaini teooriat. Praktilised harjutused võimaldavad õppijal teooria kogemuseks muuta ning paremini mõista tegevuste läbiviimise raame.

Pärast koolitust oskad analüüsida oma e-teenust kliendi seisukohast ning saad tööriistad ja teadmised, kuidas edasi liikuda.

Koolitus toimub koostöös Trinidad Wiseman OÜ -ga.

Sihtgrupp: 
Koolitus on mõeldud kõigile, kel on soov mõista teenusedisaini ja selle võimalusi. Näiteks spetsialistid IT valdkonnas, disainerid, toote- või projektijuhid, ärivaldkonnajuhid, tooteomanikud, testimise, tarkvaraarenduse ja teenuste arendamisega seotud spetsialistid.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolitusel osalejatelt oodatakse varasemat kokkupuudet klientidele teenuste pakkumisega seotud teemadega (näiteks teenindajana, arendajana või teenuste juhtimisega).

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Sissejuhatus disainmõtlemisse
 • Tööprotsess teenusedisaini läbiviimiseks
 • Organisatsioonisiseste inimeste kaasamine protsessi (intervjuud, ideede genereerimine, töötubade läbiviimine)
 • Klientide kaasamine protsessi (vaatlus, intervjuud, koosloome töötoad)
 • Teenuseplaan ja selle koostamine töötoas
 • Teenuseplaani muutumise mõju organisatsioonile
 • Digitaalse puutepunkti strateegia kirjeldamine

Programm:

 • 09:30 – 11:00 Disainmõtlemine ja erinevate osapoolte kaasamine protsessi
  • Sissejuhatus disainmõtlemisse
  • Tööprotsess teenusedisaini läbiviimiseks
  • Organisatsioonisiseste inimeste kaasamine protsessi (intervjuud, ideede genereerimine, töötubade läbiviimine)
  • Klientide kaasamine protsessi (vaatlus, intervjuud, koosloome töötoad)
 • 11:00 – 11:15 Kohvipaus
 • 11:15 – 12:45 Teenuseplaani koostamine ja mõju
  • Teenuseplaan ja selle koostamine töötoas
  • Teenuseplaani muutumise mõju organisatsioonile
  • Digitaalse puutepunkti strateegia kirjeldamine
  • Kokkuvõte

Koolituse tulemusel osaleja:

 • Teab, mis tähendab kliendikeskne teenuste disain ja disainmõtlemine
 • Teab, milliseid tegevusi valida projekti algusfaasis
 • Teab, millises järjestuses tuleb tegevusi läbi viia
 • Mõistab klientide ja organisatsiooni teiste osapoolte kaasamise vajadust
 • Teab, kuidas erinevaid osapooli kaasata teenusedisaini tegevustesse
 • Oskab läbi viia teenuseplaani koostamise töötuba
 • Teab, kuidas kirjeldada digitaalse puutepunkti strateegiat

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

 • Koolitusel vahelduvad praktilised grupitööd neisse sissejuhatava teoreetilise osaga. Õpiväljundeid hinnatakse läbi arutelude ning grupitöö esitluste.
 • Koolitusgrupid on väikesed, kuni 8 õpilast.
 • Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitaja:
Hegle Sarapuu-Johanson on Trinidad Wisemani, ühe Eesti esimese kasutajakesksele disainile keskendunud ettevõtte, asutaja ning partner. Heglel on enam, kui 15 aastane kogemus nii inimkeskse disaini rakendamise, juhtimise, kui ka IT süsteemide loomisega.
Aastate pikkuse disainimeeskonna juhtimine on andnud talle teadmised ja kogemused väga erinevate digitaalsete keskkondade, organisatsioonide, kasutajagruppide ning kasutatavate metoodikate osas.
Täna vastutab Hegle Trinidad Wisemanis innovatsiooniprotsesside toimimise eest.
Hegle omab ka pikaajalist loengute lugemise, töötubade läbiviimise, organisatsioonides koolitamise ja esinemise kogemust nii Eestis, kui ka väljaspool.

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • tasuta parkimist;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Teenusedisaini koolitus – Kuidas luua kliendikeskseid e-teenuseid?