Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine

Koolitusprojekti eesmärk on värskendada eelarvestamise baasteadmisi ja arengutrende, lahti mõtestada ja praktiseerida olulisemaid tegevusi eelarvestamisel, praktiseerida olulisemate eelarvete koostamist, leida võimalusi tekkepõhise eelarvestamise juurutamiseks ja arendamiseks oma töös.

Sihtrühm:
Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, ostu- ja müügijuhid, finantsjuhid, projektijuhid, raamatupidajad, ökonomistid, ostu- ja müügitöötajad, controllerid, analüütikud jt nii ettevõtetest kui ka avalikust sektorist.

Teemad:

 • Eelarvestamise olemus ja olulisemad mõisted
  • Tekkepõhine ja kassapõhine eelarvestamine
  • Eelarvete koostamise eesmärgid
 • Eelarvestamise protsess:
  • strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine,
  • koondeelarve
  • Eelarvestamine juhtimissüsteemis
  • Prognoosimine ja eelarvestamine
 • Eelarvete koostamise meetodid:
  • „Ülevalt alla“ või „alt üles“?
  • baasist või nullbaasist?
  • perioodiline või pidev?
 • Eelarvekorraldus
 • Üleminek kassapõhiselt eelarvestamiselt tekkepõhisele eelarvestamisele
  • Eelarvesegmentide moodustamine
  • Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine
  • Ettevalmistused eelarvete koostamiseks
  • Visioon ja missioon
  • Eesmärgid ja strateegia
  • Väärtusahela analüüs
 • Tulemuslikkuse mõõtmine ja mõõtmismudelid (tasakaalus tulemuskaart)
  • Tulude ja kulude arvestus eelarvestamisel
 • Projektide eelarvestamine
  • Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet?
  • Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides
 • Traditsioonilise tekkepõhise eelarve koostamine
 • Praktiline ülesanne: Eelarvete koostamine (põhitegevuse eelarved, eelarvestatud bilanss, tulude kulude eelarve, rahavoogude prognoos)
  • Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas
  • Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)
 • Tekkepõhise ja tegevuspõhise eelarvestamise erinevused
 • Praktiline ülesanne: Tekkepõhise ja tegevuspõhise eelarve koostamine
  • Nüüdisaegsed eelarvestamise meetodid ja praktiline koostamine
  • Paindlikud eelarved controllinguks
  • Sihtkuluarvestus
  • Kaizen eelarvestamine
  • Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)
  • Tasakaalus tulemuskaart (Balanced scorecard) ja eelarvestamine
  • Eelarvete kasutamise stiil
  • Miks eelarvetest ei ole kasu?
  • 15 soovitust eelarvete koostamiseks

Eesmärk:
Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • värskendanud eelarvestamise baasteadmisi ja arengutrende
 • lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi eelarvestamisel
 • praktiseerinud olulisemate eelarvete koostamist
 • leidnud võimalusi tekkepõhise eelarvestamise juurutamiseks ja arendamiseks oma töös
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Ajakava:

 • Esimene päev:
  • 10.00-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.45 koolitusprojekt
 • Teine päev:
  • 9.00-10.30 koolitusprojekt
  • 10.30-10.45 vaheaeg
  • 10.45-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.00 koolitusprojekt

Koolituse meetod: õppimine läbi tegevuse: teooria, praktilised ülesanded, grupitööd, case study’d

Koolitaja:Sander Karu
Sander Karu
Tegelen finantskoolitustega alates aastast 1993. Alustasin Invicta AS juhtimis- ja finantstreenerina. Alates 1999 aastast olin International University Audentes lektor ja 2002-2007 ka finantsjuhtimise õppetooli hoidja. 2002 aastast alates viin läbi omanimelisi finantsalaseid koolitusi ja ka kliendi vajadustest lähtuvalt koostatud sisekoolitusi ja konsultatsioone.
1998 aastal lõpetasin Tartu Ülikoolis ka ärijuhtimise magistri ja olen osalenud ka hiljem erinevates koolitusprogrammides.
Olen töötanud ning osalen ka praegu mitmete äriühingute juhtimises, mistõttu oman põhjalikku praktilist kogemust juhtimissituatsioonide lahendamisel ja finantsjuhtimisel nign mis võimaldab mul ühendada koolitustel praktilised kogemused ja kaasaegse teooria.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Rafiko OÜ - Sander Karu koolitus-ja koostööprogrammid - rohkem kui 20 a töökogemus ja täiskasvanute koolituskogemus koolitatavas valdkonnas: finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused (sh eelarvestamine, kulude juhtimine ja arvestus, omahinna arvestus, finantsanalüüs, raamatupidamine, finantsarvestus, juhtimisarvestus, controlling). Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine