Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tekstid selgeks ja lugejasõbralikuks!

Pikad ja keeruliselt sõnastatud dokumendid, mille mõtte tabamiseks lauset ikka ja jälle üle lugeda tuleb, ei ole kellelegi võõrad. Olgu nendeks asutuse sisedokumendid, päringud, hanked, kliendilepingud vmt – selgelt ja loogiliselt sõnastatud info säästab kõikide aega ja raha.

Kuidas luua lugejasõbralikke tekste?Koolituse eesmärk on käsitleda tekstide arusaadavust, kliendikesksust ja ülesehitust, vaadelda tüüpvigu ja tuletada meelde olulisemad keelereeglid.

Rohkete Eesti asutuste näidete varal vaadeldakse selge keele põhimõtete rakendamist tekstiloomes.

Praktilisi teadmisi jagavad Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldajad Katrin Hallik ja Katre Kasemets.

Sihtrühm:
Erinevatel positsioonidel töötavad inimesed, kes koostavad lepinguid, üldtingimusi, hankeid, üldsusele/klientidele suunatud tekste või osalevad seadusloomes. Samuti turundajad ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Programm:

 • 09:30 – 10:00 Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega
 • 10:00 – 11:30 Tekstid selgeks ja lugejasõbralikuks!
  • Mis on selge keel?
  • Selge kirjutamise põhimõtted
  • Eesti asutuste näiteid dokumentide selgemaks muutmise kohta
  • Selgekeelse teksti loomine sõna, fraasi, lause ja lõigu tasandil
 • 11:30 – 12:00 Toekas kohvipaus
 • 12:00 – 13:30 Koolitus jätkub
  • Kantseliidi tunnused ja selle vältimise võimalused
  • Teksti stiil ja toon
  • Keelemeelespea
  • Keelenõu ja terminiallikad

Koolituse läbinu teab selge keele põhimõtteid, mida saab rakendada oma igapäevatöös erinevaid tekste luues.

Koolitajad:
Katre Kasemets
Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja
Ta on loonud kümne aasta jooksul Eesti selge keele kogukonna, avaldanud selge keele kogumikke ja artikleid, korraldanud kaks rahvusvahelist selge keele konverentsi ja alates 2014. aastast selge sõnumi võistlust ning teinud selge keele koolitusi paljudele Eesti asutustele. Magistrikraad eesti filoloogias, TLÜ 2006

Katrin Hallik
Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja
Ta on loonud kümne aasta jooksul Eesti selge keele kogukonna, avaldanud selge keele kogumikke ja artikleid, korraldanud kaks rahvusvahelist selge keele konverentsi ja alates 2014. aastast selge sõnumi võistlust ning teinud selge keele koolitusi paljudele Eesti asutustele. Bakalaureusekraad inglise filoloogias, TLÜ 2005

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tekstid selgeks ja lugejasõbralikuks!