Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tekstitöötlus ja dokumentide vormindamine Word 2013 põhjal, e-õpe

Juhendamisega e-koolituse läbimise tulemusena oled omandanud teadmised tekstitöötlusest, elementide lisamisest, dokumendi vormistamisest Word 2013-s.

Word on populaarne rakendus Office 2013 rakenduste perekonnas, mis võimaldab sul erinevaid dokumente luua. Tegemist on väga võimalusterohke rakendusega, mille oskuslikul kasutamisel on tulemuseks korrektsed dokumendid arvutis lugemiseks ja ka välja printimiseks. Word ühildub suurepäraselt kõikide teiste Office rakendustega, mistõttu on see asendamatu töövahend kontoritöös ja isiklikus asjaajamises.

E-koolitusel käsitletavate teemade läbimine võimaldab oluliselt tõhusamalt töötada Wordiga ja rakendada olemasolevaid võimalusi paremini. Materjalidesse on koondatud enimkasutatavad käsud ja tegevused, kuid lisaks veel soovitused ja nipid töö veelgi efektiivsemaks muutmiseks. E-koolitus sisaldab teoreetilist materjali ja õppevideoid koos juhendamisega. Tekstipõhine materjal on täiendatud juhendpiltidega, et aidata leida menüünupp, käsk vms. Õppevideod on suurepärane võimalus omandada teadmised koos selgitustega, saad videoid vaadata korduvalt, panna pausile, kerida edasi ja tagasi – täpselt nii nagu vajadus on.

Enesekontrolli testiküsimused võimaldavad sul koheselt mõõta oma teadmisi, et hinnata oma õppimist. Kui mõningates valdkondades on teadmisi vaja veel täiendada, siis saad tagasi pöörduda õppematerjali juurde, et uuesti üle korrata. E-koolitus sisaldab harjutusülesandeid, et võimaldada sul omandatud teadmisi praktiseerida. Harjutusülesannetele annab juhendaja tagasisidet, abistab probleemide puhul ja pakub välja lahendusi.

E-koolitusel sisalduv Office terminoloogia (nuppude nimetused) on kahes keeles (eesti ja inglise), seega saad e-koolitust väga hästi kasutada nii eestikeelse kui ka inglisekeelse Wordi olemasolul.

E-koolituse läbiviimine:
E-koolitus viiakse läbi e-õppe keskkonnas Moodle. E-koolituse maht on 26 akadeemilist tundi ja kestvus on 4 nädalat ning see eeldab, et sul oleks võimalik iganädalaselt tegeleda õppimisega. E-koolitus on juhendaja poolt juhendatud, mis tähendab, et kui sul tekib küsimusi, probleeme, siis juhendaja aitab.

Tehnilised nõudmised e-õppe läbimiseks:

 • Office 2013 kontoritarkvara kasutamise võimalus
 • Õppevideote jälgimiseks Interneti püsiühendus vähemalt kiirusega 1 MB/s
 • Veebilehitseja ehk brauseri (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari vm) uusim versioon
 • Kõlareid või kõrvaklappe (video ja audiomaterjalide jälgimiseks)

Sihtgrupp
E-koolitus on mõeldud kõikidele, kes töö- või isiklikus elus vajavad praktilisi oskusi Word 2013 kasutamise kohta. E-koolitus sobib õppijale, kes soovib oma õppimisprotsessi ise juhtida õppides soovitud ajal ja kohas.

Kursuse oodatav tulemus/eesmärk.
E-koolituse edukal lõpetamisel:

 • oskad luua, salvestada, sulgeda dokumenti, kasutada malle;
 • oskad töötada teksti ja lõiguga – sisestamine, parandamine, märgistamine, kopeerimine ja teisaldamine;
 • tead, millised võimalused on teksti õigekirja kontrollimiseks;
 • oskad kasutada erinevaid kirjastiile;
 • tead, mis on lõik ja oskad lõikusid kujundada;
 • tead, mis on laadid ja oskad rakendada erinevaid laade;
 • oskad lisada päis ja jalust;
 • oskad lisada pilte, veebivideoid;
 • tead, kuidas SmartArt abil lisada kujundatud skeeme ja jooniseid;
 • oskad lisada sisukorda;
 • tead, kuidas kasutada dokumendi erinevaid vaateid ning kuidas printida dokumenti.

Kursusel osalemise eeldused (soovitavalt):
arvuti- ja internetikasutamise oskused

Kursuse sisukord:

 • Põhilised töövõtted
  • Dokumendi loomine
  • Uue dokumendi loomine malli abil
  • Menüülint
  • Kiirpääsuriba
  • Kiirklahvid
  • Dokumendis liikumine
  • Menüüribade avamine ja kohene abi
  • Failiformaadid
  • Dokumendi salvestamine
  • Dokumendi avamine ja viimatised dokumendid
 • Töö tekstiga
  • Teksti parandamine ja kustutamine
  • Teksti märgistamine
  • Teksti kopeerimine ja teisaldamine
 • Õigekirja ja grammatika kontrollimine
  • Sõnaloenduri kasutamine
 • Teksti font ehk kirjastiil
  • Kirja stiili ja suuruse muutmine
  • Teksti kujunduse kopeerimine
 • Lõik
  • Lõigu kujundamine
  • Lõigu joonduse muutmine
  • Lõikude ja ridade vahelise vahe muutmine
  • Lõigu taanded
  • Rea- ja lõiguvahed
  • Lõigu taust ja raam
  • Loendid
  • Ühetasemelise loendi muutmine mitmetasemeliseks loendiks
 • Laadid
  • Töövahendid laadide kasutamiseks
 • Päise ja jaluse lisamine
 • Pildi lisamine
  • Kujundite lisamine
  • SmartArt lisamine
  • SmartArt paigutuste tüübid
  • Diagrammi lisamine
  • Vesimärgi lisamine
 • Tabelite lisamine
 • Sisukorra lisamine
 • Veebivideo lisamine
 • Teksti otsimine ja asendamine
 • Lehekülje küljendus
 • Dokumendi läbivaatamine ja muudatuste jälitamine
  • Kommentaaride lisamine
 • Dokumendi vaated
 • Printimiskeskus

 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tekstitöötlus ja dokumentide vormindamine Word 2013 põhjal, e-õpe