Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tellingutel töötamine

Õppe eesmärk on meelde tuletada ja täiendada õppija teadmisi tellingutel ohutuks töötamiseks

Sihtgrupp:
Töötajad, kes puutuvad kokku tellingutel töötamisega

Õppe alustamise tingimus(ed): Õppija on täisealine. Omab tellingutel töötamise kogemust. Veebikoolitusel on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Koolituse sisu:

 • Erinevad tellingute liigid;
 • Tellingute kasutusvaldkonnad;
 • Tööohutusalased õigusaktide nõuded;
 • Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kontroll, erinevaid ohutegurid
 • Tellingute monteerimisega ja demonteerimisega seotud ohutusnõuded ja metoodika;
 • Tellingute tehnilise seisukorra jälgimine;
 • Tööõnnetuste ennetamine kõrgustel töötamisel ning õnnetuste korral tegutsemine ja esmaabi andmine;
 • Isikukaitsevahendite valimine ja kasutamise tähtsus tellingutel töötamiseks;

Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab, kuidas tellinguid valida, monteerida ning demonteerida
 • Järgib tellingutel töötamisel ohutusnõudeid
 • Teab, kuidas valida isikukaitsevahendeid töötamiseks tellingutel

Koolitaja: 
Mehis Jaagura
Pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist. Tõstukikogemust 35. a, kraanade operaatoriõigused 33. a, kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003. On täiskasvanuid koolitanud aastaid

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tellingutel töötamine