Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tervishoiutöötaja isiklik vastutus suhetes patsiendiga

Kuidas kaitsta ennast kahjuhüvitisnõuete, kriminaalvastutuse ja korruptsiooniohtlike olukordade eest?
Koolitusel õpivad osalejad, mida tuleks tervishoiuteenuste osutamisel arvestada, et kaitsta end erinevate nõuete/ohtude eest. Milline on senine rakendus- ja kohtupraktika ning realistlikud arenguplaanid.

Palju räägitakse tervikliku meedikute vastutuskindlustuse/patsiendikindlustuse süsteemi loomisest, õhku on visatud ka mõte arsti eksimusega seotud kriminaalvastutuse piiramisest, samas jõuab ajakirjanduse vahendusel avalikkuseni üha enam tervishoiusektori kriminaal- ja korruptsioonijuhtumeid.

Sihtgrupp:

 • arstid, kelle roll on järelvalveasutuste ja patsientidega konfliktide ning probleemide vältimine;
 • suuremate tervishoiuasutuste keskastmejuhtid ja väiksemate tervishoiuasutuste juhtid, kelle roll on tagada asutuse või osakonna tegevuse vastavuse õigusaktidele ja parimale praktikale.

Koolituse tulemusena osaleja teab:

 1. Milline vastutus kaasneb raviveaga, millises ulatuses on võimalik ennast kindlustusega kahjuhüvitusnõuete vastu kaitsta ja mida kindlustus ei kata;
 2. millises ulatuses ja kuidas on võimalik kaitsta ennast kriminaalvastutuse eest;
 3. mida nähakse tänapäeval korruptsioonina, kuidas korruptsiooniohtlikke olukordi ennetada ja kuidas korruptsiooniohtlikes situatsioonides õigesti käituda.

Koolituse tulemusi hinnatakse kaasuste lahendamise ja grupiaruteludega. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse eesmärk on tõsta osalejate õigusteadlikkust selles osas, mida peaks patsiendile teenuse osutamisel arvestama, et tagada vastavus õigusaktidele, kaitsta oma huve ja õigusi ning vältida konflikte.
Samuti on koolituse eesmärk praktiliste juhiste andmine – mida on võimalik ja mõistlik kindlustada ja millised riskijuhtimise dokumendid tuleks asutusesiseselt koostada tegevuste lõikes, mida kindlustus ei kata.

Koolituse sisu:

 • Tervishoiuteenuse kvaliteet ja ravivead
  • Tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamine ja kvaliteedi tagamise nõuded
  • Ravi- ja diagnoosivead ning vead patsiendi teavitamisel ja tervishoiuteenuse dokumenteerimisel
  • Võlaõiguslik vastutus ja selle kindlustamine (mida kindlustamisel arvestada ja milliste riskide kindlustamisele rõhuda)
  • Kahjuhüvitiste kohtupraktika
  • Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine
 • Kriminaalvastutus tervishoiusektoris
  • Millistel juhtudel ja eeldustel ähvardab arsti kriminaalvastutus
  • Millises ulatuses ja kuidas on võimalik kaitsta ennast kriminaalvastutuse eest
  • Kohaldatavad karistused ja muud võimalikud kriminaalvastutusega seonduvad tagajärjed
  • Menetluspraktika tervishoiusektoris
  • Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine
 • Korruptsioon tervishoiusektoris
  • Millised on korruptsiooniohtlikud olukorrad (lubatud ja lubamatud kingitused suhetes patsientidega ja lepingulistes suhetes ravimifirmade ning meditsiiniseadmete ja -tehnika tootjate ning vahendajatega
  • Arst kui avalike ülesannete täitja, avalike vahendite suunaja (ravi rahastamisega seonduvad korruptsioonijuhtumid)
  • Asutusesisene korruptsiooniriski juhtimine ja käitumisjuhised töötajatele
  • Korruptsioonijuhtumid meditsiini valdkonnas

Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitusel käsitatakse eelkõige senise kohtupraktika ning teiste praktiliste näidete varal situatsioone, mis võivad tervishoiuteenuse osutamisel ette tulla ja antakse näpunäiteid, mida sellistes situatsioonides teha.

Koolitaja:
Ingeri Luik-Tamme on Eesti üks väheseid meditsiini- ja ravimiõigusele spetsialiseerunud advokaate, kes on nende valdkondadega tegelenud alates ülikoolist ja nüüdseks kokku enam kui 15 aastat. Tal on põhjalik kogemus tervishoiuteenuse osutajate esindamisel kohtuvälistes läbirääkimistes ja kohtuvaidlustes patsiendi kahjuhüvitise nõuete üle, aga ta nõustab tervishoiusektorisse kuuluvaid kliente ka igapäevastes õigusküsimustes, sh andmekaitse valdkonnas. Ingeri on avaldanud arvukalt meditsiiniõigust puudutavaid artikleid ja pidanud nii Eestis kui ka välismaal loenguid erinevate tervishoiuvaldkondade töötajatele ning ka kohtunikele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tervishoiutöötaja isiklik vastutus suhetes patsiendiga

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.