Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Toiduhügieeni baaskoolitus 5 akt

Toiduhügieeni koolitus kõigile toidukäitlejatele, kes puutuvad kokku toitu käitleva ettevõttega, lasteaiakasvatajad, kokad, kokaabid, ettekandjad, stjuuardessid, restorani-kohvikutöötajad, kes peavad oskama andma toidualast teavet jt.

On tavaks, et kohustuslikud koolitused toimuvad loenguvõtmes, mida kuulatakse pelgalt paberi kättesaamise nimel. Greenclean lubab toiduhügieeni koolituse lugejatele lisada vürtsi, et jutt oleks talutav ka mikrobioloogilistel vaatlustel.

Vastavus:
Toiduseadus; Euroopa Pardlamendi ja Euroopa Nõukogu määrusega nr 852/ 2004 (29.02.2004) toiduainete hügieeni kohta.

Teemad:

 • toiduhügieen ja toiduhügieeni põhimõtted;
 • toiduhügieen ja mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;
 • toidumürgistus ja toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused, -infektsioonid;
 • toidu saastumine ja toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;
 • toidu säilitamine ja toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll;
 • käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed;
 • toiduhügieen ja puhastamine ja desinfitseerimine;
 • toiduhügieen ja kahjuritõrje;
 • toiduhügieen ja isiklik hügieen;
 • enesekontrolli põhimõtted;
 • toitu käsitlevad õigusaktid;
 • toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele;
 • toidualane teave, toitumisalane teave, märgistamine;
 • test

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks on osaleja kursis, millised on ohud, kuidas kaitsta toitu ohu eest, kuidas ta saab oma ülesannete ulatuses toiduhügieeni tagada.

Õppemeetod:
Õppija osaleb 4,5 akadeemilise tunnises auditoorses ja 0,5 akadeemilise tunnises iseseisvas töös ning sooritab eksamtesti.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Edukaks sooritamiseks loetakse tulemust mitte vähem kui 75% 100%st.

Koolitaja kvalifikaktsioon:
Greenclean OÜ lektor või tema poolt kontrollitud külalisesineja*, kes on omandanud kõrgemat erialast haridust või aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Materjal:
Koolitusel osalenu saab metoodilise materjali.

Greenclean Koolitus kutsub aegajalt lugema külalisesinejaid- nii kodumaalt kui väljastpoolt. Sellele vaatamata toimub koolitus Eesti standartitele vastavalt.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Greenclean on tunnustatud koolitamisõigusi ja keskust omav osaühing. Meie aitame teid toitlustamiskoha või toiduainetööstuse avamisel (tunnustamine, enesekontrollisüsteem). Puhastamise ja hügieeni alal aitame edendada raha ja aja arukat planeerimist valdkondades (lastehoid, tervishoid, wellness-keskus), kus nõutakse puhtust ning kõrget hügieeni. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Toiduhügieeni baaskoolitus 5 akt