Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Toiduhügieeni koolitus

Et tagada ohutu toidu jõudmine tarbijani, peab toidukäitleja toiduhügieeni põhimõtteid tundma väga hästi. Paljud toidust tingitud haigestumistest on tihti põhjustatud toidukäitlejate hooletusest, seega on oluline regulaarne koolitus.

Toiduhügieeni koolitus on ette nähtud toidukäitlejatele Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta.

Sihtgrupp:
Toitlustus-, tööstus-, kaubandusettevõtete töötajad, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid ja kõik, kes tegelevad või alustavad tegevust toidukäitlejatena.

Käsitletavad teemad:

 • toiduhügieeni põhimõtted
 • mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja –infektsioonid
 • toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
 • käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • puhastamine ja desinfitseerimine
 • kahjuritõrje
 • isiklik hügieen
 • HACCP põhimõtted
 • toitu käsitlevad õigusaktid
 • toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetel.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kirjaliku testiga.

Koolituse läbinu:

 • teab toidukäitleja kohustusi ja vastutust ning oskab toidukäitlemise ettevõttes vastavalt käituda
 • oskab vältida toiduainete kaudu levivaid haigusi, toidumürgitusi, -infektsioone, toidu füüsikalist, keemilist ja mikrobioloogilist saastumist
 • tunneb toidu säilitamise viise ja tingimusi ning toiduvalmistamisprotsessiga seotud nõudeid sulatamisel, kuumtöötlemisel, jahutamisel, säilitamisel, serveerimisel
 • oskab kinni pidada toidukäitlemisettevõtte töötaja isiklikest hügieeninõuetest, juhindub toitu käitlevatest õigusaktidest ning teab enesekontrolli (HACCP) põhimõtteid.

Koolitaja:Ülle Kaasik
Ülle Kaasik
, pikaajalise kogemuse ja mitmeaastase staažiga toidukäitlejate koolitaja/konsultant, tunnistus nr III 158/2007.
Olen omandanud Tartu Ülikoolis filoloog-pedagoogi eriala, loonud oma koolitusfirma, olles praegu selle tegevjuht kui ka toiduhügieeni lektor. Olen eelnevalt töötanud koolitusjuhina, õppinud Toiduainete Instituudis, läbinud mitmeid huvitavaid koolitusi nii psühholoogia kui ka majandusvaldkonnas ning õppinud toitumisnõustamist.

Lisainfo:
Hind sisaldab loengut, koolitusmaterjale, kohvipausi ja testi positiivse täitmise korral tunnistust.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kaasik Koolitus Koolituskeskus korraldab ja viib läbi täiskasvanutele erinevaid kursuseid ja koolitusi, mis toimuvad regulaarselt koolituskava alusel üle Eesti nii eesti- kui ka venekeelsetena. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Toiduhügieeni koolitus