Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töö analüüs, tööde hindamine

Koolituse eesmärk on anda töö analüüsi alaseid teoreetilisi teadmisi ja nõuandeid ametikohtade hindamise praktiliseks läbiviimiseks.

Sihtgrupp:
Juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad.

Koolituse sisu:

 • Ametikohtade hindamine on protsess, mis võimaldab kindlaks määrata ametikoha väärtuse ja põhipalga.
 • Palgasüsteemi arendamise protsess.
 • Ametikohtade hindamise põhimõtted.
  • Hindamisprotsessi lisaväärtused organisatsiooni jaoks.
 • Ametikohtade hindamise meetodid.
  • Mitteanalüütilised (kogunõudlikkus) – tööde järjestamine, tööde klassifitseerimine.
  • Analüütilised- tööde hindamine kriteeriumide astmestikus.
 • Kriteeriumide astmestiku loomine organisatsioonis.
  • Praktiline töö.
 • Palgaklasside väljatöötamine ning palgavahemike kindlaksmääramine.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu osakab koostada dokumente ja korraldada töö analüüsi ja töökohtade hindamist.

Lektor:
Evert Kraav – Tallinna Ülikool, 2012, psühholoogia
Tallinna Tehnikaülikool, 2015, personalijuhtimine
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 8 aastat, koolitajana 4 aastat

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata.
 • Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töö analüüs, tööde hindamine