Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töö korraldus ehitusprojektis

Objektijuhi/projektijuhi töö keskendub kahele aspektile. Üks aspekt keskendub konkreetse tulemuse, milleks on hoone, rajatis, renoveeritud objekt jmt. teostamine. Ja teine aspekt keskendub inimeste vahelisele koostöökorraldusele, et tagada teostuse käigus huvipooltele kindlustunne, et projektorganisatsioon saab töödega õigeaegselt valmis jäädes eelarve piiridesse ja samal ajal suutes kogu töö käigus üksteisega arvestada.

Kahepäevane online-koolitus annab 11 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Käesoleva koolituse eesmärk on keskenduda koostöö korraldusele ehitusprojektides, et vähendada ajakadusid ja tõsta kogu projektorganisatsiooni motiveeritust.

Programm toetab ehitusinseneri kutse taotlust ja selle pikendamist. Programm on kooskõlastatud Eesti Ehitusinseneride Liiduga.

Sihtrühm:
Ehituse projekti- ja objektijuhid, kes on vastutavad koostöö eest projektis tervikuna kui ka ehitusplatsil. Ehitusfirmade juhid, et struktuurselt mõelda töökorralduse protsessile oma ettevõttes.

Programm:

 1. Õppepäev: Töö korraldus ehitusprojektis
  • 09.30 – 09.45 Kogunemine veebikeskkonda
  • 09.45 – 11.30 Töö korraldamine ehitusprojektis
   • Projektijuhtimise tänased trendid
   • Projekti edukus
   • Mis teeb projekti edukuse saavutamise keeruliseks?
   • Projekti ettevamistus
   • Projekti huvipooled kellega projekti realiseerimisel tuleb arvestada
   • Projekti- objektijuhi ootused meeskonnale sh alltöövõtjale, juhtidele, ja meekonna sh alltöövõtja ja juhtide ootused projektijuhile
  • 11.30 – 11.45 Virgutuspaus
  • 11.45 – 13.15 Koolitus jätkub
   • Kuidas kindlustada, et töö teostajal oleks selge ja täpne tööülesanne?
   • Mis hetkel algab projekt, mille kohta koostame plaani?
   • Millised on vajalikud sõlmitavad kokkulepped?
   • Planeerimine
   • Töökorraldusliku planeerimise kokkulepped
  • 13.15 – 14.00 Lõuna
  • 14.00 – 15.30 Koolitus jätkub
   • Planeeritavate tööde määratlus
   • Töö tulemuse formuleerimine
   • Töökorraldusliku plaani koostamine
  • 15.30 – 15.45 Paus
  • 15.45 – 17.00 Koolitus jätkub
   • Määramatuse arvestamine planeerimisel
   • Kuidas hinnata normeerimata töö kestvust – näiteks projekteerimine?
   • Miks kulub projektides rohkem aega, kui seda on planeeritud?
 2. Õppepäev: Töö korraldus ehitusprojektis
  • 09.30 – 09.45 Kogunemine veebikeskkonda
  • 09.45 – 11.30 Töö korraldamine ehitusprojektis (2 päev)
   • Mida peab projektijuht tegema, et vähendada aja kulutaja mõju arvestades ehituse töökorraldust?
   • Projekti mahu ja kestuse seosed – kriitiline tee
   • Ajavaru loomine
   • Projektiplaani vastuvõtmine ja otsus tegevuse alustamiseks
  • 11.30 – 11.45 Virgutuspaus
  • 11.45 – 13.15 Koolitus jätkub
   • Projekti teostamine
   • Tegevused projekti realiseerimisel
   • Igapäevane tegevuse koordineerimine
   • Projekti kasumlikkuse juhtimine
  • 13.15 – 14.00 Lõuna
  • 14.00 – 15.30 Koolitus jätkub
   • Koostöö ehituse järelevalvega
   • Kuidas kindlustada õigeaegse info olemasolu?
   • Riskide hindamine
   • Probleemide lahendamine
  • 15.30 – 15.45 Paus
  • 15.45 – 17.00 Koolitus jätkub
   • Muutuste juhtimine
   • Projekti lõpetamine
   • Projekti lõpetamisega seotud tegevused
   • Projekti analüüs – mida õppisime
   • Koolituse kokkuvõte
Koolituse tulemusena on osaleja saanud

 • alustavad projekti- ja objektijuhid struktureeritud ülevaate tõhusast töökorraldusest
 • kogenud projekti- ja objektijuhid analüüsi oma senisest kogemust ja uusi ideid töö tõhususe kasvatamiseks
 • teadmised, kuidas kindlustada projekti edu
 • osatakse luua projektiplaanist igapäevane töövahend, mis näitab tulevikku
 • teadvustatakse projekti juhtimise edukuse kriteeriumeid
 • suudetakse luua motiveeritud töökeskkond
 • on leitud võimalusi oma töö tõhustamiseks
 • osalise ettevalmistuse projektijuhi kutseeksami sooritamiseks

Koolitaja:
Tiit Valm
vabakutseline koolitaja ja konsultant
Tiit Valm on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7). Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Ehituse projektijuhtimise koolituse ja konsultatsiooni kogemust omab üle 10 aasta. Tiit Valmil on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta olnud tegev ka arvutiinsenerina.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töö korraldus ehitusprojektis