Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega

Koolitusel antakse ülevaade sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikute eripärast ning toetamise võimalustest nende igapäeva põhitegevuste sooritamisel.

Õppekava vastab Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 71 “Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade, koolituse täpsustatud mahtude ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimuste kehtestamine” lisa 2-le.

“Töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega koos esmaabiandja täienduskoolitusega” õppekava

Sihtgrupp:
Erihoolekandeteenust osutavad füüsilised iskud (tegevusjuhendajad), sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad, kes puutuvad kokku sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega.

Teemad:

 • Sotsiaalkaitseministri 21. detsember 2015. a määrus nr 71 (lisa 2) Täienduskoolituse kava tööks sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega – 40 ak tundi
  • Sügav liitpuue ja sellest tingitud tegevusvõime probleemid
  • Asendravi
  • Ergonoomika
  • Abivahendid ja nende kasutamine
  • Keskkonna kohandus vastavalt teenusel viibiva isiku vajadustele
  • Tegevuste planeerimine ja läbiviimine
  • Alternatiivsed kommunikatsiooni vormid
  • Probleemne käitumine
  • Psüühikahäire ja ebastabiilne remissioon
 • Esmaabiandja täienduskoolitus – 6 ak tundi
 • Sügav liitpuue teenuseosutaja näitel – 4 ak tundi

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

 • mõistab sügava liitpuude ja ebastabiilse remissiooni olemust;
 • järgib enda töös ja klientide juhendamisel ergonoomilisi võtteid ning vahendeid;
 • kohandab keskkonna vastavalt teenusel viibiva isiku vajadustele;
 • viib läbi tegevusi vastavalt teenusel viibiva isiku vajadustele;
 • annab vajadusel esmast abi.Helle Känd

Koolitajad:
Helle Känd on lõpetanud Tartu  Riiklik Ülikool 1984. aastal (lastearsti diplom) ja Tartu Ülikooli 1993. aastal (perearsti diplom). Helle on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja/lastearst/perearst.

Urve Tõnisson on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õeteaduse osakonna ning Mainori Kõrgkooli rakenduspühholoogia eriala. Erihoolekande ja rehabilitatsiooni valdkonnas on ta töötanud alates 2001 aastast nii terapeudi, koolitaja kui arendajana. Viimastel aastatel on ta tegelnud raskesti mõistetava käitumisega erivajadusega kliendite juhendamisega (MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus), on olnud tegev SA Viljandi haigla sõltuvusrehabilitatsiooni osakonnas, tegeleb pikaajalise psüühikahäirega klientide koolitamise ja jõustamisega (EPRÜ, Heaolu ja Taastumise Kool), teeb koostööd kogemusnõustajatega ning osaleb eksperdina valdkonna arendamisel. Ta omab Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS poolt väljastatud täiskasvanu koolitaja, tase 7 kutset. Täiendab end jätkuvalt probleemse käitumise juhendamise, kunstiteraapiate, teadveloleku -ja mindfulness tehnikate, coachingu ja nõustamise valdkondades.

Kaido Voogla on töötanud pikalt massöörina erinevates spordiklubides ja ühes perearstikeskuses. 1998. aastal asus ta tööle Tallinna Kiirabisse parameedikuna, kus liikus edasi erinevatel ametipositsioonidel nagu vahetuse välijuht, operatiivjuht ja vajadusel II või III liikme asendus brigaadi koosseisus. Lisaks on ta kaasa tegev Tallinna Kiirabi Koolituskeskuses erinevate vahendite, aparatuuri ja ergonoomika koolitamistel. Alates 2009. aastast viib Kaido läbi ergonoomika koolitusi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli erakorralise meditsiin tehnikutele ja hooldustöötajatele ning paljudele teistele koostööpartneritele. Ta töötab 2013. aastast ka Mediq Eesti OÜs tootejuhina invaabivahendite alal, kus tema spetsiifika on erinevad invatooted. Ta on ennast täiendanud Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, koolitustel Soomes, Rootsis, Norras, Saksamaal, Taanis.

Lisainfo:
Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.
Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolituse maht on 50 akadeemilist tundi, millest 36 tundi veebikeskkonnas Zoom ja 14 tundi auditoorselt klassiruumis (esmaabiandja täienduskoolitus, asendravi, ergonoomika ja abivahendid).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega