Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töö tasustamise erinevad liigid ja nende arvestus koos tööõigusega

Koolituse eesmärgiks on omandada baasteadmised töö tasustamisest erinevate töösuhete korral ning tutvuda tarkavaraprogrammi „Merit Palk“ palgamooduliga.
Samuti annab kursus põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest.

Sihtgrupp
Osalema on oodatud töötasu arvestusest huvitunud, kellel ei ole varasemat kogemust töötasude arvestamisega ning soovivad lisaks täiendada ka enda tööõigusealaseid teadmisi – alustavad raamatupidajad, kes ei oma kokkupuudet töötasude arvestamisega, ettevõtjad, assistendid, personalispetsialistid.

Kursuse sisu

 • Töö tasustamise arvestuse teemad (3 õppepäeva)
 • Töö tasustamine erinevate lepingute alusel (tulenevalt Töölepingu ja Võlaõigusseadusest)
  • Sissejuhatus, palk (palga alammäär, töötamise erisused), töökorraldus, tööanalüüs. Töölepinguseadus
  • Palgast kinnipeetavad maksud ja maksed (sotsiaal- tulumaks, kogumispension, töötuskindlustus)
  • Summaarne-, osaline, täistööaeg, tööajagraafik.
  • Keskmise palga arvutamise kord.
  • Puhkuseliigid: põhi-, õppe-, vanemapuhkus. Puhkuse hüvitamine
  • Haigushüvitis, liigid arvutamine ja erisused. Töötuskindlustushüvitis
  • Dividentide väljamaksmine ja maksustamine
  • Ettevõtluskonto eripärad
 • Tõõiguse teemad (2 õppepäeva):
  • töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid
  • tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused
  • töölepingu tingimused
  • tööaeg, puhkeaeg ja puhkus
  • töötasu arvestus
  • töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord)
  • töötaja ja tööandja vastutus.

Kursuse läbinu

 • Teab töötamise õiguslikke aluseid;
 • Arvutab erinevatel alustel (töölepinguseadus ja võlaõigusseadus) töötasu, puhkusetasu ja tööandja haigushüvitist vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud seadustele;
 • Teab, kuidas koostada tööaja graafikut (summeeritud tööaeg);
 • Kasutab iseseisvalt algaja tasemel „Merit Palk“ programmi;
 • Koostab töösuhete alustamise, jätkamise ja lõpetamise dokumente kooskõlas õigusaktidega;
 • Oskab järgida isikuandmete konfidentsiaalsuse nõudeid

Koolitaja:
Inna Põld
on omandanud ettevõtluse ning ärijuhtimise magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Inna omab pikaajalist praktilist kogemust raamatupidamise ja ettevõtluse valdkonnas ning lektorina ja õppejõuna. Koolituskeskuse Reiting PR koostööpartner aastast 2017.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töö tasustamise erinevad liigid ja nende arvestus koos tööõigusega