Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töökorraldus ja kaasaegne ametijuhend

Koolituse eesmärk on tutvustada töökorralduse protseduuri ja harjutada tulemuskeskse ametijuhendi koostamist.

Sihtgrupp:
Juhid, personalijuhid, personalispetsialistid.

Koolituse sisu:

 • Funktsioonide jaotus organisatsioonis
 • Personalijuhtimise ja personaliosakonna funktsioonid
 • Personalitöötaja rollid, kompetentsid
 • Töökorraldus, ametijuhendi koostamise protseduur
 • Töö organiseerimine ja korraldus – elemendid, funktsioonid
 • Tingimuste loomine töö tulemuslikumaks korraldamiseks
 • Töötajate rahulolu ja töökorralduse taseme seosed
 • Töökorraldusalased dokumendid, nende loomine
 • Ametijuhend – vajalikkus ja positiivsed aspektid.
 • Ametijuhendite koostamise plaan ja elluviimine
 • Initsiatiiv ja vastutus, kooskõlastatud tegevus.
 • Kvalifikatsioon ametikohal
 • Praktilised tööd ja harjutused.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu teab töökorralduse põhimõtteid ja oskab koostada ametijuhendite koostamise protseduuri ja seda koordineerida.

Koolitaja:
Karin Kuimet – TPI, 1991, raamatukogundus ja bibliograafia
Akadeemia Nord, 2004, psühholoogia
TalTech,ärikorraldus
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 12 aastat, koolitajana 15 aastat
Omab personalijuht tase 7 kutsetunnistust

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata.
 • Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töökorraldus ja kaasaegne ametijuhend