Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töökultuur kui organisatsiooni edu võti

Koolitusel „Töökultuur kui organisatsiooni edu võti“ tutvustab Tiina Saar-Veelmaa kaasaegseid tööriistu organisatsioonide ja meeskondade esindajatele, kes soovivad luua töötajate pühendumist soodustavat töökultuuri. Koolituspäeval keskendutakse praeguse olukorra kaardistamisele nagu andmeallikate otsimisele, et ennustada töötajate tegelikke vajadusi, ja töödisaini vahenditele, et organisatsioonikultuur muutunud ootustele sobivaks muuta. Samuti räägitakse rituaalide loomisest muudatuste juhtmiseks.

Koolituse eesmärk on tutvustada juhtidele, personalijuhtidele ja keskastmejuhtidele meetodeid, mille abil disainida organisatsioonikultuuri ja suurendada töötajate pühendumust.

Nooremate generatsioonide sisenemine tööturule on muutnud ootusi tööelule ja töö sisule. Kindlustundest, palgast, töölauast ja tavapärasest motivatsioonipaketist enam ei piisa. See koolitus on Sinule, kui tunnetad oma organisatsioonis vanaviisi enam ei saa, aga uut moodi veel ei oska.

Sihtgrupp.
Koolitusele on oodatud

 • Juhid, kes soovivad saada strateegilist vaadet, millises suunas organisatsioone arendada;
 • Personalijuhid, kellel on vaja teadmisi ja raamistikke, millega organisatsiooni disainida;
 • Büroo- ja keskastmejuhid, kes vajavad nippe, kuidas tööõnne töötajateni viia.

Koolitus sobib sulle juhul kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Tahad olla kursis sellega, mida uued generatsioonid tegelikult töökohalt ootavad?
 • Tahad, et töötajad käituksid kui vastutusvõimelised täiskasvanud ja suudaksid end ise juhtida?
 • Tunned huvi, kuidas disainida oma organisatsioon elujõuliseks ja atraktiivseks?
 • Tahad teada, kuidas vähendada raiskamist ja nö soojakadu töösuhetes?
 • Tahad kindel olla, et parimad su selja taga sinu juurest lahkumist ei plaani?
 • Tahad kursis olla uusimate raamistike ja töövahenditega, mida kasutada organisatsioonikultuuri juhtimises ja disainis?
 • Tahad teada, kuidas muuta organisatsiooni läbipaistvamaks ja inimkeskseks?

Koolituse sisu: 

 • Tuleviku töökultuur ja muutunud ootused tööelule
  • 5D projektsioon organisatsiooni tööõnne kohta – analüüs
  • Kuidas uued generatsioonid töömaailma mõjutavad: hygge ja ikigai, haavatavus, mängustatus, kaasatus, piirideta karjäär
  • Tulevikukompetentsid
   Kasutatavad meetodid: loeng, sotsiomeetria, arutelud
 • Tööõnnevalem ja raamistik selle hindamiseks
  • Millest tööõnnevalem koosneb
  • Elukestev eneseteostus – tööandja roll ja võimalused
  • Mida inimesed tegelikult tööelult ootavad
  • Tervikliku arenguringi filosoofia kui töödisaini raamistik
   Kasutatavad meetodid: loeng, sotsiomeetria, arutelud, töölehed
 • Töödisaini meetodid ja ennustav analüütika HR-is
  • Näiteid Eestist ja mujalt
  • Miks rahulolu-uuringud ja arenguvestlused ei tööta, milliseid tööriistu nende asemel on vaja kasutada
   Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, töölehed
 • Ideede labor
  • Erinevate meetodite tutvustamine ja praktika
  • Uute meetodite leidmine töödisaniks ja pühendmuse suurendamiseks
  • Vähemalt 1-3 praktilist tööriista, mida juba järgmisel päeval ilma erilise kuluta ellu viia
   Kasutatavad meetodid: grupitöö, arutelud

Koolituse tulemusena osaleja

 • oskab hinnata oma organisatsiooni tööõnne olukorda interaktiivsel 5D meetodil;
 • mõistab olulisemaid muutuseid töömaailmas, generatsioonide vahelisi erinevusi ja saab aru selle mõjust organisatsioonile;
 • saab töövahendid ja meetodid, millega töökultuuri enda organisatsioonis disainida;
 • saab praktilisi meetodeid ja ülevaate rakendustest, äppidest, mida töökultuuri hüvanguks rakendada.

Koolituse teoreetilist osa ilmestatakse arutelude, harjutamise, grupitööde ja sotsiomeetriaga. Koolituse tulemusena saab iga osaleja vähemalt kolm praktilist tööriista, mida järgmisel päeval tööl rakendada. Pärast koolitust saadetakse osalejatele artikleid ja lisamaterjale.

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude ja grupitööde käigus.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitaja:

Tiina Saar-Veelmaa Tööõnne uurija, koolitaja ja konsultant
Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog, koolitaja, konsultant ja nõustaja, kelle peamisteks uurimisteemadeks on tööõnn, tasakaalus elu ja terviklik töökultuur.
Aastatel 2011-2017 tegutses Tiina tarkvaraarendusettevõtte AS Proekspert tööõnnespetsialistina ja disainis omanäolise personalifilosoofia, millega võitis 2017. aastal Euroopa äriauhindade konkursil (European Excellence Awards in Human Resources) I koha edestades sellega Coca-Cola European Partners Germanyit, Deutsche Telekomi ja Henkelit.
Tiina on Happy Workplace-i üks asutajatest ja loonud uue ajastu juhtimise tarkvarasid, nagu HappyMe.ee, Healthyme.ee jm. Ta on Sotsiaalministeeriumi kureeritava programmi Peresõbraliku tööandja märgis üks loojatest ja organisatsioonide assessor ja konsultant. Tiina on kirjutanud kuus raamatut, millest viimane on “Tööga õnnelikuks”.
Tiina osaleb mitmetes projektides, et muuta Eesti õnneliku töötamise maaks. Alates 2001. aastast on ta proovinud jälile jõuda tööõnne valemile – inimeste tööalase pühendumise ja organisatsioonide kasvu seoste uurimisele. Tiina on tänaseks innustanud sadu Eesti organisatsioone, tuhandeid töötajaid ja tööotsijaid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töökultuur kui organisatsiooni edu võti