Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töölepingu elukaar haridusasutustes

Lisaks töölepingu sõlmimisele tuleb seda ka täita. Kuigi seadused kehtivad võrdselt kõigile, võib selle rakendamine tavapraktikas olla valdkonnaspetsiifiliselt erineva rõhuasetusega – nii on teatud erisused ka haridustöötajatel. Peamised erisused on haridustöötajate puhkuste ja tööaja arvestuse osas, mis on eraldi reguleeritud. Seetõttu teeme koolitusel ülevaate haridustöötaja töölepingu elukaarest – selle sõlmimisest kuni töösuhte lõpetamiseni.

Koolituse eesmärk on anda tasakaalustatult, nii haridusasutuse juhtkonnale kui ka töötajatele, edasi teadmised nende õigustest ja kohustustest töölepingu seaduse täitmisel, arvestades haridustöötajatele kehtestatud spetsiifikat.

Sihtrühm:
Haridusasutuse juhtkond ja töötajad.

Teemad:

Koolituse jooksul anname tasakaalustatud ülevaate nii tööandjate kui töötajate õigustest ja kohustustest, sealhulgas:

 • Mida pidada silmas töölepingu sõlmimisel (palju näiteid töövaidluste praktikast).
 • Töötaja ja tööandja vastastikune lojaalsuskohustus oma õiguste realiseerimisel.
 • Nõuded töö- ja puhkeaja arvestusele, lõunapaus, haridustöötajate töökoormus.
 • Erinevad puhkuseliigid.
 • Haridustöötajate puhkuste pikkused ametikohtade kaupa.
 • Erinevate puhkuste nõudeõigus ja aegumine.
 • Puhkuse katkestamine või muutmine, protseduurid, sh. haigestumise korral.
 • Kasutamata puhkuse töötajale hüvitamise või tööandjale tagasimaksmise tingimused, protseduurid.
 • Õppepuhkused, õppepuhkusele lubamise protseduurid, tööandja õigus õppepuhkuse andmisest keelduda, õppepuhkuste tasustamine.
 • Puhkusegraafiku koostamise põhimõtted haridusasutustes.
 • Puhkusegraafiku kinnitamine ja töötajatele teatavakstegemine.
 • Millega on töötaja kohustatud arvestama haigestumise korral.
 • Mis on hoiatus ja kuidas seda vormistada?
 • Töötaja ja tööandja kohustused ja õigused seoses töölähetusega.
 • Töökorralduse reeglid, selle sisu, kehtestamine ja teavitamine töötajatele.

Õpiväljundid:
Koolituse lõppedes on osalejatele antud tasakaalustatud ülevaade nii töötajate kui tööandjate õigustest-kohustustest ja õpetatud kõiki töösuhte osapooli oma õiguste realiseerimisel.

Koolitaja:
Tiit KruusaluTiit Kruusalu, METI personaliabi OÜ juhatuse liige/ tegevjuht, on tegelenud personalitööga alates 1995.a-st. Selle aja sisse on mahtunud erialane teenistus avalikus sektoris ja rahvusvahelisel tasandil ning eraettevõtlus. Üks Tiidu kunagine juht nimetas teda „hulluarstiks“, kelle ülesandeks oli „võit- võit“ tulemusega ära lahendada keeruliseks muutunud töösuhted. Tagajärgedega tegelemise kõrval ja nendest järeldusi tehes, on ta keskendunud personaliprobleemide ennetustööle, luues protseduure ja käitumisjuhiseid, koostades juhendmaterjale, koolitades ja nõustades abivajajaid töösuhete valdkonda puudutavates küsimustes. Tema koolitused ja seal toodud näited on võetud isiklikust igapäevasest praktikast, mitte kabinetiteoreetiku toodangu kuiv ettelugemine..

 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töölepingu elukaar haridusasutustes

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.