Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja ja tööandja poolt seoses kohustuste rikkumisega

Koolituse eesmärk on selgitada töölepingu erakorralise ülesütlemise aluseid ja vorminõudeid, tuua näiteid töösuhte poolte vahelistest erimeelsustest, mis sageli töölepingu ülesütlemiseni viivad, tutvustada kohtupraktikat töölepingu ülesütlemisest tekkinud vaidluste lahendamisel, anda soovitusi vaidluste asemel kompromisskokkulepete sõlmimiseks.

Sihtrühm:
väikeettevõtjad, tegevjuhid, raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, töötajate esindajad, usaldusisikud – kõik, kellel on igapäevatöös vaja tegelda töölepingu lõpetamise dokumentide koostamisega või töötajate nõustamise ja nende huvide esindamisega töösuhte ülesütlemise korral.

Koolituse sisu:

  • töötajapoolsed kohustuste rikkumised (TLS § 88): sätete kaupa, kuidas asjaolud fikseerida, tõendada (sealhulgas oleks siis ka joovet käsitlev alus);
  • töötaja eelnev hoiatamine, hoiatuse vormistamine;
  • etteteatamistähtajad;
  • ülesütlemisavalduse vormistamine ja kättetoimetamine;
  • millistel põhjustel ei tohi töölepingut üles öelda (TLS § 92) ja pööratud tõendamiskohustus;
  • töötajapoolne ülesütlemine tööandja rikkumiste või isiklike põhjuste korral (TLS § 91), selle õigeaegne vaidlustamine.

Koolituse läbimisel osalejal:

  • On põhjalikum ülevaade töölepingu erakorralise ülesütlemise alustest ja oskus korrektselt vormistada töölepingu lõppemisega seotud dokumente
  • Kasutada kaalutlusõigust ning pöörata tähelepanu vaidlustamisel vajalikele tõendusmaterjalidele.

Koolitaja:
Neenu Pavel

Lõpetanud Tartu Ülikooli juristina 1975. aastal, töötades algul avalikus halduses, seejärel töötanud 13 aastat ühes Tartu suurettevõttes esmalt juristina, siis aga personalijuhina. Jätkuv huvi tööõiguse vastu kinnistas ligi 20 aastaks teenistusse tööinspektsioonis. Esmalt tööinspektor-jurist, kontrollis õigusaktide täitmist tööandjate juures ja nõustasin abivajajaid. Viimased 4 aastat töötan töövaidluskomisjoni juhataja, lahendades poolte vaidlusi õigust ja õiglust silmas pidades. Aktiivse koolitajana tööõiguse vallas tegev umbes 15 aastat.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja ja tööandja poolt seoses kohustuste rikkumisega

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.