Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Koolituse eesmärk on anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes.
Kestvus: 8 akt

Sihtrühm:
Ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse.

Koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatusi alltoodud valdkondades Tallinnas:

 • Töökeskkonna ohutegurid – mõisted ja käsitlus
 • Riskianalüüsile kehtestatud nõuded
 • Nõuded olmetingimustele
 • Töötajate tervisekontrolli korraldamine
 • Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine
 • Esmaabi korraldus
 • Töökeskkonnaspetsialisti mõiste
 • Töökeskkonnavoliniku valimine ja ülesanded
 • Töökeskkonnanõukogu moodustamine
 • Tööõnnetuste menetlemine
 • Vastutus rikkumiste korral (trahvimäärad)

Koolituse teemad Tartus, Viljandis, Paides, Võrus, Rakveres, Pärnus, Haapsalus:

 • Töökeskkonna ohutegurid;
 • Ohumärgistus;
 • Esmaabi korraldus ettevõttes;
 • Raskuste käsitsi teisaldamine;
 • Kuvariga töötamise nõuded
 • Teadmiste kontroll ja tunnistuste väljastamine

Õpiväljundid:
Kursuse lõpetanu:

 • Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
 • Koostab töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
 • Tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Krista Silbaum

Koolitajad:
Krista Silbaum on pikaajalise tööohutusvaldkonnas töötamise kogemusega hinnatud lektor, töökeskkonnaspetsialist. Krista on töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhina; töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades aastatel 2006-2013. Krista oma igapäevases töös tegeleb töötervishoiu- ja tööohutuse küsimustega reaalses töökeskkonnas.

Veronika_KruustikVeronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Veronika on kvaliteedijuht-siseaudiitor erinevates ettevõtetes.Tema peamisteks tööülesanneteks on integreeritud juhtimissüsteemi korrashoid, juhtkonna nõustamine süsteemi parendamises, töötajate koolitamine ja siseauditite läbiviimine. Veronikal on töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu juhi kogemus.

Koolituspäeva ajakava Tallinnas

 • 09.00-10:30 Loeng
 • 10:30-10:45 kohvipaus
 • 10:45-12:15 Loeng
 • 12:15-12:45 Lõuna
 • 12:45-14:15 Loeng
 • 14:15-14:30 kohvipaus
 • 14:30-16:00  Loeng
Koolituspäeva ajakava väljaspool Tallinna

 • 10.00-11.30 Loeng
 • 11.30-11.40 Kohvipaus
 • 11.40-13.10 Loeng
 • 13.10-13.50 Lõuna
 • 13.50-15.20 Loeng
 • 15.20-15.30 Kohvipaus
 • 15.30-17.00 Loeng

Täiendkoolituse hind sisaldab loengut 8h, koolitusmaterjale, tunnistust, lõunat (v.a. Tartus ja Võrus) ja kohvipause.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kaasik Koolitus Koolituskeskus korraldab ja viib läbi täiskasvanutele erinevaid kursuseid ja koolitusi, mis toimuvad regulaarselt koolituskava alusel üle Eesti nii eesti- kui ka venekeelsetena. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.