Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tööheaolu-uuringu oskuslik planeerimine, läbiviimine ja analüüs

Koolitusel omandatakse tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa juhendamisel praktilised teadmised ja oskused tööheaolu-uuringute planeerimisest, meetodidest, läbiviimisest ning tulemuste analüüsimisest.

Õnnelikud töötajad on lojaalsemad, motiveeritumad ning oma töös tulemuslikumad, mis mõjutab otseselt organisatsiooni edukust. Olemasolevate töötajate hoidmiseks ja uute tulemuslikuks värbamiseks on vaja teada, mis motiveerib inimesi organisatsioonis töötama ning millistele arengukohtadele tuleb veel tähelepanu pöörata.

Koolituse eesmärk:
Teadvustada töörahulolu olemust ning omandada praktilised teadmised ja oskused töörahulolu-uuringute meetodidest, planeerimisest, läbiviimisest ning tulemuste analüüsimisest.

Sihtgrupp:
Personalijuhid ja –spetsialistid ning juhid, kes tegelevad organisatsioonis töötajate rahulolu ja motivatsiooni toetamisega.

Programm:

 • 9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00-11.30 Millised on võimalikud rahulolu-uuringu eesmärgid?
  • Uuringute seos organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega
  • KPI-d ehk mõõdikud, millega rahulolu-uuringuid siduda saab
  • Pikaajalised ja agiilsed meetodid – mis milleks sobib?
  • Töörahulolu mõiste ja komponendid
  • Enesega kooskõlaline karjäär
  • Eneseteostuse mõiste ja tähendus
  • Konkurentsivõimet kasvatava tööandja kriteeriumid
  • Millega rahulolu töötajad otsivad?
 • 11.30-11.45 Kohvipaus
 • 11.45-13.15 Millised on erinevad rahulolu-uuringute stiilid ja meetodid?
  • Pühendumussuuringud
  • Rahulolu-uuringud
  • Soovitusindeksid
  • Retrospektiivid
  • Tagasiside-äpid
  • Sotsiomeetria ja muud interkatiivsed viisid
  • Kuidas koostada rahulolu-uuringut ning mis teemasid seal käsitleda?
  • Uuringufirmade kasutamise eelised ja miinused
 • 13.15-14.00 Lõuna
 • 14.00–15.30 Miks ja kuidas kaasata töötajaid uuringu planeerimisse ning tagasisidestamisse?
  • Seos strateegiaga ja uuringu läbiviimise eesmärgiga
  • Uuringus osalemiseks motiveerimine
  • Kommunikatsioon
  • Edasistesse sammudesse kaasamine
  • Kuidas uuringutulemused tegevuskavaks pöörata?
  • 5 D projektsiooni ja töödisaini meetodi tutvustus
  • Miks peab andma tagasisidet järgmise aasta jooksul ka siis, kui tekkinud kitsaskohti ei lahendata ära?

Meetodid: Interaktiivne loeng, arutelu, harjutused.

Õpiväljundid:
Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab konteksti, mida tähendab inimeste jaoks töörahulolu;
 • mõistab, millisel juhul uuringuid läbi viia ja mida sellega saavutada saab;
 • teab, milliseid rahulolu-uuringuid on võimalik teha, mida saab nendega uurida ja mis eesmärgil;
 • teab, miks ja kuidas töötajaid rahulolu-uuringu planeerimisse kaasata;
 • oskab luua ja hallata tegevuskavasid.

Koolitaja
Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog ja karjäärinõustaja, kelle sulest on ilmunud kuus raamatut ning kes on aastaid toimetanud personalialast ajakirja Personali Praktik. Peab loenguid ning tegutseb teenuse ja töökultuuri disainerina nii avaliku kui erasektori organisatsioonides. Tiina on osalenud ERR Tööotsija saates karjäärinõustajana, töötas 6 aastat tarkvarafirmas Proekspert tööõnnespetsialistina, kus võitis 2017. aastal Euroopa Äriauhindadel Future Workplace 4.0 kategoorias I koha. Hetkel tegutseb Aaretesaar.ee alt konsultandi ja koolitajana ning arendab uue aja HR tooteid: Bluemonday.ee ning Happyme.ee. 2018 suve hakul kaitses ta teadustöö Tallinna Tehnikaülikoolis teemal: „Isikliku eneseteostuse instrumendi, tööõnnevalemi loomine ja selle teostamine indiviidide ja organisatsioonide kaudu“.

Lisainfo:
Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt Täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tööheaolu-uuringu oskuslik planeerimine, läbiviimine ja analüüs

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.