Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tööseadused, personalidokumendid

Koolituse eesmärk on anda personalitööks vajalikke teadmisi töölepingu seadusest ja töökaitse korraldamisest.

Sihtgrupp:
Avaliku- ja erasektori personalitöötajad ja bürootöötajad, kes põhitööle lisaks teevad personalitööd.

Koolituse sisu:

 • Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine
  • Isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted.
  • Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
  • Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus
  • Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus
  • Töökorralduse reeglid
  • Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine
 • Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded.
  • Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel
  • Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik
  • Riskianalüüsi tellimine.
  • Tööandja vastutus

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu osakab töösuhete administreerimist ja personaliarvestust, omab teadmisi töökeskonna- ja töötervishoiu nõuete ja korraldamise kohta .

Lektorid:
Riina Vään– TRÜ, 1978, õigusteadus. Teema- tööseadused, töökogemus koolitatavas valdkonnas 31 aastat, lektorina 21 aastat EMI Personalijuhtimise Keskus; Tallinna Majanduskool; Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Janne Udeküll

Lisainfo:

 • Hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause.
 • Kursuse lõpetajad saavad erakooli Personalijuhtimise Keskus tõendi kuulatud teemade ja osaletud tundide mahu kohta.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tööseadused, personalidokumendid