Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tööstusettevõtte digitaliseerimise baaskursus

Tööstusettevõtte digitaliseerimise baaskursuse sisuks on tööstuse digitaliseerimisega seotud põhitõdede ja olulisimate printsiipide õpetamine.

Koolituse tulemusena saavad osalejad aru, kus on nende ettevõtetes peamised kitsaskohad, mida digitaliseerimise abil lahendada, püstitavad digitaliseerimise alase eesmärgi ning töötavad välja tegevuskava selle eesmärgi saavutamiseks.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud tööstusettevõtete juhid, IT-juhid, keskastmejuhid, kvaliteedijuhid, äriprotsesside eest vastutajad.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolitus sobib tootmisega tegelevale ettevõttele. Soovituslik on, et osalejad on kursis tootmisettevõtte toimimise põhiprintsiipide ja terminitega; koolitusel keskendutakse digitaliseerimisega seotud teemadele.

Kursuse läbinul on teadmine, kuidas toimivad protsessid hästi digitaliseeritud tööstusettevõttes ning konkreetne nägemus oma ettevõtte järgmistest digitaliseerimistegevustest ja võimalikest lahendustest, mida kasutada.

Tööstusettevõtete digitaliseerimise baaskursuse eesmärkideks on:

 • Tööstusettevõtte digitaliseerimise põhitõdede õpetamine
 • Oma ettevõtte digitaliseerimisalaste vajaduste väljaselgitamine
 • Oma ettevõtte digitaliseerimise tegevuskava väljatöötamine

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Tootmisettevõtte digitaliseeritud põhiprotsess (nö „helikoptervaade“)
 • Tootmistellimuste jälgitavaks muutmine
 • Töökäskude digitaalne edastamine ja raporteerimine
 • Omahindade arvutamine ja järelkalkulatsiooni juurutamine
 • Projekttootmise ja projektide/kommunikatsiooni digitaliseermine
 • Laohalduse digitaliseerimine
 • Erinevad tarkvaralahendused ja nende omavaheliste liidestuste süsteemi ülesehitamine

Programm:

 • 09:15 – 09:30 Kogunemine
 • 09:30 – 11:00 Digitaliseeritud tööstusettevõte – põhiprintsiibid
  • Tööstusettevõtte ärieesmärgid ja digitaliseerimine.
  • Millest tekib ebaefektiivsus tööstusettevõttes?
  • Digitaliseerimine kui info liikumise ja töötlemise muutmine.
  • Tootmisettevõtte digitaliseeritud põhiprotsess (nö „helikoptervaade“)
  • Kasutatavad meetodid: Lühiloengud.
  • Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
  • Küsimused-vastused.
 • 11:00 – 11:15 Kohvipaus
 • 11:15 – 12:45 Digitaliseeritud tööstusettevõte 1 – ladu, omahinnad, eel- ja järelkalkulatsioon
  • Ladu kui digitaliseerimise alus, laoarvestuse ja -halduse digitaliseerimine.
  • Eel- ja järelkalkulatsioon.
  • Omahindade arvutamise süsteemi ülesehitamine.
  • Praktiline ülesanne: probleemide ja kitsaskohtade tuvastamine enda ettevõtte näitel.
  • Kasutatavad meetodid: Lühiloengud.
  • Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
  • Küsimused-vastused.
  • Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.
 • 12:45 – 13:30 Lõuna
 • 13:30 – 15:00 Digitaliseeritud tööstusettevõtte 2 – Tootmistellimused
  • Müügitellimuste, tootmistellimuste, ostutellimuste, BoM-ide, marsruteerimise digitaliseerimine.
  • Töökäskude digitaalne edastamine ja raporteerimine.
  • Tootmistellimuste reaalajas jälgitavus
  • Mittevastavused
  • Praktiline ülesanne: probleemide ja kitsaskohtade tuvastamine enda ettevõtte näitel.
  • Kasutatavad meetodid: Lühiloengud.
  • Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
  • Küsimused-vastused.
  • Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.
 • 15:00 – 15:15 Kohvipaus
 • 15:15 – 16:45 Digitaliseeritud tööstusettevõtte 3 – Projektid, kommunikatsioon ja muu
  • Projekttootmine (MTO) vs lattu tootmine (MTS) ja nende erinevused
  • Ettevõttesisese kommunikatsiooni digitaliseerimine.
  • Erinevad tarkvaralahendused ja nende omavaheliste liidestuste süsteemi ülesehitamine.
  • Praktiline ülesanne: probleemide ja kitsaskohtade tuvastamine enda ettevõtte näitel.
  • Kasutatavad meetodid: Lühiloengud.
  • Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
  • Küsimused-vastused.
  • Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab, kuidas toimib hästi digitaliseeritud tööstusettevõte ning millised on olulised digitaliseerimisalased protsessilahendused, mis võimaldavad saavutada hüppelise tõhususe kasvu.
 • On tuvastanud enda ettevõtte probleemid ja kitsaskohad, mida digitaliseerimistegevustega lahendada.
 • Omab teadmist järgmistest teemadest:
  • Tootmisettevõtte digitaliseeritud põhiprotsess (nö „helikoptervaade“)
  • Tootmistellimuste jälgitavaks muutmine
  • Töökäskude digitaalne edastamine ja raporteerimine
  • Omahindade arvutamine ja järelkalkulatsiooni juurutamine
  • Projekttootmise ja projektide digitaliseerimine
  • Laohalduse digitaliseerimine
  • Erinevad tarkvaralahendused ja nende omavaheliste liidestuste süsteemi ülesehitamine

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

 • Koolituse teemapunkte käsitletakse loenguvormis. Edastatav sisu ja kontseptsioonid on visualiseeritud peamiselt selgitavate joonistena ning juurde tuuakse praktilisi näiteid reaalsetest Eesti ettevõtetest ja nende digitaliseerimisprojektidest.
 • Koolituse käigus viiakse läbi ka praktilised harjutused, mille sisuks on oma ettevõtte analüüsimine võrreldes koolitusel väljatooduga ning probleemide ja kitsaskohtade tuvastamine.
 • Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste ja ühiste arutelude käigus.
 • Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitaja:
Lauri Antalainen

Lauri on digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise asutaja. Ta on enam kui 10 aastat tegelenud erinevate tööstusettevõtete nõustamisega muuhulgas protsesside optimeerimisel, kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamisel, digitaliseerimise ja automatiseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel.
Ta on omandanud Äriinfotehnoloogia alal MSc cum laude kraadi TalTechis (2019), tema magistritöö protsessiarendusest töötlevas tööstuses tunnistati TalTechi parimaks magistritööks Infoühiskonna kategoorias.
Lauri on esinenud mitmetel seminaridel ja konverentsidel, kus on rääkinud protsessiarendamisest ja digitaliseerimisest. Samuti on Lauri ka EAS-i poolt ellu viidava tööstustele suunatud Digitaliseerimise Meistriklassi koolitaja ja mentor. mitmes rahvusvahelises suurettevõttes

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tööstusettevõtte digitaliseerimise baaskursus