Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötajate hindamine, hindamisvestlus

Koolituse eesmärk on anda teadmisi hindamissüsteemi loomiseks organisatsatsioonis ja nõuandeid töötajate hindamise praktiliseks läbiviimiseks.

Sihtgrupp:
Juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad.

Koolituse sisu:

 • Hindamissüsteemi loomine
 • Millest alata? Esimesed sammud ja võimalikud takistused
 • Hindamise eesmärgid ja prioriteedid, kriteeriumitesõnastamine
 • Juhi rollid, tegevusvaldkonnad, kompetentsid
 • Organisatsiooni dokumendid
  • Hindamiskokkulepped
  • Planeerimisvestlus, arenguvestlus, hindamisvestlus
  • Hindamiseks vajalikud dokumendid
 • Hindamise läbiviimine: arengu- ja tulemusvestluse sisu ja korraldus.
  • Tulemuste analüüs ja tagasiside. Hindamise vead
  • Hindamistulemuste sidumine tulemuspalgaga

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu osakab koostada dokumente ja korraldada töötajate hindamisprotsessi.

Lektor:
Karin Kuimet
– TPI, 1991, raamatukogundus ja bibliograafia
Akadeemia Nord, 2004, psühholoogia
TalTech,ärikorraldus
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 12 aastat, koolitajana 15 aastat
Omab personalijuht tase 7 kutsetunnistust

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata.
 • Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötajate hindamine, hindamisvestlus