Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoid ja tööohutus kontoritöötajale

E-kursus on mõeldud kontoritöötajatele ning annab kõige olulisemad teadmised ohutu ja turvalise töökeskkonna alalhoidmiseks ja selles toimetamiseks.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevalt on tööandjal vastutus tagada töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmine igas tööga seotud olukorras. Tööandja ei tohi lubada tööle asuda töötajal, kellel puuduvad töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised. Teisalt vastutab ka töötaja enda ja kolleegide heaolu ning töökoha ohutuse eest.

See e-kursus on ideaalne uutele kollektiiviga liitunud töötajatele, aga ka juba staažiga kontoritöötajatele. Organisatsioonides, mille töötajad tunnevad töötervishoiu ja -ohutustõdesid, tuleb ette vähem ohuolukordi ja vahejuhtumeid, mis võivad põhjustada tõsist kahju.

E-kursuse „Töötervishoid ja tööohutus kontoritöötajale“ on valideerinud Grant Thornton Baltic jurist Kristel Tiits.

E-kursuse eesmärk on aidata tööandjal kindlustada töötajate vajalike teadmiste tase ohutu ja turvalise töökeskkonna alalhoidmiseks ja selles toimetamiseks. E-kursus aitab organisatsioonis ühtlustada töötervishoiu ja tööohutuse alaseid teadmisi ning kujundada ohutut ja turvalist töökeskkonda loovaid hoiakuid.

E-kursust saab igaüks teha oma äranägemise järgi – vabalt valitud ajal ja vabalt valitud kohas. Vaja on vaid arvutit või nutiseadet. Peale ostu sooritamist saadame ühe tööpäeva jooksul e-postiga info e-kursusele ligipääsu kohta. Seejärel võib õppimine alata. Kursuse läbimiseks kulub umbes 45 minutit.

Vaata kursuse demovideot

E-kursuse sihtgrupp on kõik kontoritöötajad sõltumata tegevusvaldkonnast. E-kursust saavad osta nii individuaalsed õppijad kui ka tööandjad oma mitmele töötajale. Tööandjad saavad koolitust osta aastase litsentsi alusel. Mitmele kasutajale litsentsi ostes on personalijuhil ülevaade õppijate progressist ja tulemustest.

E-kursuse läbiviimise põhimõtted:

 • kursus koosneb kuuest teemast;
 • iga teema lõpus on päriselulised harjutused õpitu kordamiseks ja kinnistamiseks;
 • kui mõni harjutus ebaõnnestub, on võimalik seda korrata, kuni kõik vastused on õiged;
 • kõige lõpus tuleb läbi teha teadmiste kontroll;
 • kursus loetakse sooritatuks, kui vähemalt 65% testi vastustest on õiged.

E-kursuse peatükid:

 • Kuidas töökeskkonna turvalisust tagatakse?
 • Tööandja õigused ja kohustused
 • Töötaja õigused ja kohustused
 • Üldnõuded töökeskkonnale
 • Tööõnnetused ja kutsehaigused
 • Töökeskkonnas esinevad ohutegurid
  • Füüsikalised ohutegurid
  • Keemilised ohutegurid
  • Bioloogilised ohutegurid
  • Füsioloogilised ohutegurid
  • Psühhosotsiaalsed ohutegurid
  • Elektriohutus
  • Tuleohutus
 • Teadmiste hindamine

E-kursuse tulemusena osaleja:

 • oskab märgata oma töökohas ohuallikaid ja teab, kuidas end nende eest kaitsta;
 • oskab märgata vaimset heaolu ja tervist kahjustavat käitumist ja teab, kuidas ennast kaitsta;
 • teab, kuidas tegutseda erinevate tööõnnetuste korral;
 • teab, kuidas tegutseda tulekahju ja muu ohuolukorra puhul;
 • mõistab töökeskkonnakorralduse põhimõtteid.

Hinnad:

 • Üksikost 39€(+km)
 • Aastalitsents ettevõttele; 2-30 kasutajat 450€ (+km)
 • Aastalitsents ettevõttele; 31-60 kasutajat 900€ (+km)
 • Aastalitsents ettevõttele; 61-100 kasutajat 1500€ (+km)
 • 100+ kasutajaga ettevõtete aastalitsentsi hind kokkuleppel

E-kursuse kasutamisõigus kehtib üks aasta.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoid ja tööohutus kontoritöötajale