Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoid ja tööohutus Tartus

Tõhus töötervishoiu ja tööohutuse süsteem toetab iga asutuse arengut.Tööandja kohustuseks on tagada turvaline töökeskkond, mis kätkeb endas nii tehnilist ohutust kui töötingimuste vastavust tervisekaitse nõuetele.

Vastavalt Sotsiaalministri 14.12.2000. aasta määrusele nr. 80 (Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korrale) peavad töökeskkonnaspetsialistid läbima koolituse.

Sihtrühm:
Koolitus on mõeldud tööandjatele, töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja -nõukogu liikmetele.

Teemad:

  • Töökeskkonnaalase töö korraldus ettevõttes
  • Töökeskkonnaalane juhendamine ja väljaõpe
  • Töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs
  • Tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimine
  • Tööga seotud haigused. Tervisekontroll. Esmaabi
  • Töökeskkonna sisekontroll
  • Koolituse lõpetab teadmiste kontroll.

Koolitajad:Veronika_Kruustik
Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht-siseaudiitor erinevates ettevõtetes aastast 2005. Täna töötab 3 standardiga: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, EVS 18001: 2007 (OHSAS). Peamisteks tööülesanneteks integreeritud juhtimissüsteemi korrashoid, juhtkonna nõustamine süsteemi parendamises, töötajate koolitamine ja siseauditite läbiviimine. Veronikal on töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu juhi kogemus.

Lisainfo:
Koolituse hinna sees on kohvipausid ning lõunad Tartu Kutsehariduskeskuse õpperestoranis.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus.
Paindlikud õppekavad, tunnustatud koolitajad, kaasaegne tehnoloogia, hubased ruumid, professionaalsed koolitusjuhid ja kliendikesksus on loonud õpikeskkonna, mis pakub parimaid võimalusi isiksuse arenguks ja elukestvaks õppeks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoid ja tööohutus Tartus