Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus

Täiendkoolitus on mõeldud nendele kes on eelnevalt läbinud töötervishoiu- ja tööohutusalase koolituse ohutu töökeskkonna tagamiseks.

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib: “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus”.

Sihtgrupp:
Ettevõtte juht, personalitöötaja, töökeskkonnaspetsialist või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud vastava töökeskkonna 24-tunnise baaskoolituse – vaata siit: Töötervishoiu- ja tööohutusealane koolitus

Käsitletavad teemad:

 • Töökeskkonna- ja tööohutusealase tegevuse korraldamine ettevõttes
  •  struktuuride loomine – mida nõuab seadus ja kuidas seda ettevõtte huvides rakendada
  •  tegevuste planeerimine  personali kaasamine
  •  tegevuse analüüs, auditeerimine, enesekontroll, riiklik järelevalve
 • Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused
  •  õigusaktid, kust neid leida ja kuidas on kõige lihtsam jälgida, mis on muutunud
  • ülevaade 01.01.2014 töötervishoiu ja tööohutuse seaduses jõustuvatest muudatustest
 • Töötajate ohutusalane juhendamine, selleks vajalik dokumentatsioon
 • Töökeskkonna ohutegurid
  •  keemilised, bioloogilised, füüsikalised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
  •  isikukaitsevahendite kasutamine
 • Töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll
  •  riski hindamise meetodid
  •  riskide ohjamise abinõud
  •  ergonoomia
 • Tööõnnetused
  •  tööõnnetusest teatamine, teabe liikumine
  •  tööõnnetuste põhjused
  •  tööõnnetuse uurimine
 • Töötajate tervisekontroll
  • tervisekontrolli korraldamine ettevõttes ja andmete säilitamine
 • Kutsehaigused
  • kutsehaiguste sümptomid
  • kutsehaiguste uurimine

Koolituse läbimisel osaleja: 

 • teab töötervishoiu ja tööohutuse korralduse nõudeid riigi ja ettevõtte tasandil;
 • orienteerub tööseadusandluses, töökeskkonna süsteemis ning riikliku järelevalve tavades;
 • selgitab tööõnnetuse ja kutsehaigestumise põhjuseid, nende ennetamise võimalusi;
 • kirjeldab riskianalüüsi olemust, riskide hindamise meetodeid ning nende ohjamiseks kasutatavaid abinõusid;
 • kirjeldab sisekontrolli läbiviimist, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava ning töötajate sisekontrolli kava koostamist.

Koolitajad:
Evelin Martin
Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Evelinil on töökogemus tööohutuse valdkonnas 10 aastat töökeskkonnaspetsialistina ja töökeskkonna nõukogu esimehena (Flexa ja Rakvere Lihakombinaat). Tööinspektsioonis oli inspektor aastatel 2010-2012. Lemeks ASis on ta töökeskkonnaspetsialist alates 2012. aastast. 2007. aastal TTÜ Töötervishoiu- ja tööohutusalane akadeemiline koolitus. 2010. – 2012. aastal Tööinspektsiooni sisekoolitused ja alates 2014. aastast on Evelin TTÜ keskkonnajuhtimise tudeng.

Ille Nakurt-Murumaa
Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. On omandanud Õigusinstituudis kõrghariduse. Töötanud AS Rakvere Lihakombinaadis administratsiooni juhina, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tööohutuse talituse juhatajana ja on 2013. aastast OÜ Tondihobu juhataja, töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja (kohtuvaidlused, riigihankedokumentide ettevalmistamise nõustamine jms) On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses, Interna OÜ poolt korraldatud juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitusi, EVS, Bureau Veritas koolitused “Nõuded valgustusele sise- ja välistöökohtadel”, “Riskijuhtimise standardid”. Ka kogemus koolitajana ei ole Illel sugugi mitte väike. Alates 2003. aastast nii 8h kui ka 24h töötervishoiu koolitused. Aastate jooksul on lektorina läbi viidud sadu koolitusi. Tööõiguse 4-8tunniseid koolitusi alates aastast 2003-2013 nii SA PERH struktuuriüksuste juhtidele kui ka Juunika Koolitus OÜle 2008. aastast kuni tänaseni.

Lisainfo:
Juunika Koolitus OÜ on Sotsiaalministeeriumis registreeritud töötervishoiu- ja tööohutuse koolitust pakkuva koolitusasutusena.

Koolituse kestvus: 1 päev (8 akadeemilist tundi)

Toimumise kellaajad:

 • Tartus kell 09:00 – 15:30
 • Mujal linnades kell 10:00 – 16:30

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus