Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus Tartus

Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppekoolitus (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 2 lõike 3 alusel)

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Töökeskkonnavolinikud peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul.

Koolitusel vaatame üle ka alates 01.01.2019 kehtima hakkava Töötervishoiu ja  tööohutuse seaduse muudatused!

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Koolituse sisu.
Palume valida allolevate teemade järgi sobilik 1 (üks) päev.

 1. Päev
  Üldsätted

  • Töökeskkonna mõiste
  • Töökeskkonnas esinevad ohud
  • Tööolme
  • Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
  • Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
  • Õnnetusoht
  • Tööandja ja töötaja vastutus
  • Riiklik järelevalve
 2. Päev
  Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus

  • Riigi tasandil:
   • struktuur töökeskkonnasüsteemis
   • õiguslikud alused
  • Ettevõtte tasandil:
   • töökeskkonnaspetsialist
   • töökeskkonnavolinik
   • töökeskkonnanõukogu
  • Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
  • Töötajate tervisekontroll
  • Koostöö
 3. Päev
  Riskianalüüs

  • Riskianalüüsi mõiste
  • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
   • füüsikalised ohutegurid
   • keemilised ohutegurid
   • bioloogilised ohutegurid
   • füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
  • Riski hindamise meetodid
  • Riskide ohjamise abinõud
  • Ergonoomia

Koolituse lõpus toimub omandatud teadmiste kontrolltest.

Koolitaja:
Mari-Liis Štrik-Ott on töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia eriala ning hetkel omandab ergonoomika magistrikraadi Eesti Maaülikoolis.

Vaata ka: Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus(mujal linnades)

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus Tartus