Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus

Mis on uut tööohutusmaastikul?
Täiendõppekoolitusel arutame muuhulgas kõiki seaduse muudatusi. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste eesmärgiks oli soodustada ohutu töökeskkonna loomist, töötaja tervisekahjustuste ennetamist ja et paraneks õigusselgus ning väheneks tööandjate halduskoormus töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel.

Teemad:

  • Töökeskkonna ohutegurid – mõisted ja kuidas käsitleda
  • Riskianalüüsile kehtestatud nõuded
  • Nõuded olmetingimustele
  • Töötajate tervisekontrolli korraldamine
  • Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine
  • Esmaabi korraldus
  • Töökeskkonnaspetsialisti mõiste
  • Töökeskkonnavoliniku valimine ja ülesanded
  • Töökeskkonnanõukogu moodustamine
  • Tööõnnetuste menetlemine ja vastutus rikkumiste korral (trahvimäärad)

Koolitaja:
Krista Silbaum, RA Koolitused OÜ juhataja ja koolitaja, töökeskkonnaspetsialist. Töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhi-, töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades (keemiatööstus, ehitus, puidutööstus, toiduainetetööstus), omandanud lisaks praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames (töökeskkonnaspetsialisti teenus, riskianalüüside läbiviimine) mitmetes erinevates ettevõtetes nii ehitusvaldkonnas, metallitööstuses, toiduainetööstuses kui ka kaubanduses.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

RA Koolitused on koolitusasutus, mille eesmärgiks on pakkuda koolitusi praktikuilt praktikutele, et võimaldada rakendust õpitule koheselt peale koolitust. RA Koolitused loodi eesmärgiga pakkuda asutustele ja ettevõtetele kvaliteetseid ja interaktiivseid koolitusi, spetsialiseerudes peamiselt tööohutuse valdkonnale. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus