Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele, töökeskkonnanõukogu liikmetele ja keskastme juhtidele.
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) reguleerib töötajate tööle esitatavaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 30.05.2018 vastu võetud muudatuste eesmärgiks on soodustada ohutu töökeskkonna loomist ja töötaja tervisekahjustuste ennetamist. Eelkõige oodatakse seadusemuudatuse kaudu, et:

 • muutuks eesmärgipärasemaks töötajate tervisekontrolli korraldus;
 • vahetut mõju omavate ohutegurite korral kaitstakse töötajat senisest paremini;
 • juhendamise ja väljaõppe kord ja esmaabi nõuded muutuks rohkem ettevõtte ja töötajate vajadustest lähtuvaks;
 • paraneks õigusselgus ja väheneks tööandjate halduskoormus töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel.

Sihtgrupp:
Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, keskastme juhid.

Teemad:

 • Töökeskkonna ohutegurid – mõisted ja käsitlus
 • Riskianalüüsile kehtestatud nõuded
 • Nõuded olmetingimustele
 • Töötajate tervisekontrolli korraldamine
 • Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine
 • Esmaabi korraldus
 • Töökeskkonnaspetsialisti mõiste
 • Töökeskkonnavoliniku valimine ja ülesanded
 • Töökeskkonnanõukogu moodustamine
 • Tööõnnetuste menetlemine
 • Vastutus rikkumiste korral (trahvimäärad)

Koolitaja:
Krista Silbaum

Hinna sees:

 • Osalejad saavad koolitusmaterjalid osaleja soovil kas paberkandjal, elektrooniliselt VÕI MÕLEMAD;
 • Koolitusel osalejad saavad vajadusel koolituselt kaasa tutvustavaid materjale ohutusmärkide, ergonoomiliste abivahendite, esmaabi korralduse jm kohta;
 • Koolituse hinna sisse kuulub ka lamineeritud esmaabiplakat töökeskkonda väljapanemiseks;
 • Toitlustamine kuulub koolituse hinna sisse: 2 suupistetega kohvipausi ja soe lõuna; lõunat pakub meiega samas majas asuv suurepärase valiku ja maitsvate toitudega Paala puhvet;

NB! Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

RA Koolitused on koolitusasutus, mille eesmärgiks on pakkuda koolitusi praktikuilt praktikutele, et võimaldada rakendust õpitule koheselt peale koolitust. RA Koolitused loodi eesmärgiga pakkuda asutustele ja ettevõtetele kvaliteetseid ja interaktiivseid koolitusi, spetsialiseerudes peamiselt tööohutuse valdkonnale. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus