Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus Tartus

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuginedes korraldab tööandja valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekoolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Antud koolitus on sobilik esmaseks väljaõppeks alustavale töökeskkonnaspetsialistile.

Koolituse sisu:

 1. Päev
  Üldsätted

  • Töökeskkonna mõiste
  • Töökeskkonnas esinevad ohud
  • Tööolme
  • Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
  • Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
  • Õnnetusoht
  • Tööandja ja töötaja vastutus
  • Riiklik järelevalve
 2. Päev
  Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus

  • Riigi tasandil:
   • struktuur töökeskkonnasüsteemis
   • õiguslikud alused
  • Ettevõtte tasandil:
   • töökeskkonnaspetsialist
   • töökeskkonnavolinik
   • töökeskkonnanõukogu
  • Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
  • Töötajate tervisekontroll
  • Koostöö
 3. Päev
  Riskianalüüs

  • Riskianalüüsi mõiste
  • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
   • füüsikalised ohutegurid
   • keemilised ohutegurid
   • bioloogilised ohutegurid
   • füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
  • Riski hindamise meetodid
  • Riskide ohjamise abinõud
  • Ergonoomia

Koolituse lõpus on teadmiste kontrolltest.

Koolitaja:
Mari-Liis Štrik-Ott on töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia eriala ning hetkel omandab ergonoomika magistrikraadi Eesti Maaülikoolis.

Vaata ka: Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus (mujal linnades)

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus Tartus