Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekoolitus

Oled töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liige või hoopis alustav töökeskkonnaspetsialist?
Sellel koolitusel saad täpselt teada, millised on sinu õigused ja kohustused, kui oled valitud töökeskkonnavolinikuks või määratud töökeskkonnanõukogu liikmeks.

Koolituse ülesehitus vastab Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.

Koolituse sisu.
Koolitusel õpid ja saad teadmisi:

 • Riigi ja tööandja tasandil töötervishoiu ja tööohutuse korraldusest
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest ning sellega seonduvate õigusaktide nõuetest
 • Tööandja ja töötajate õigustest ja kohustustest, tööandja ennetustegevusest töökohal ja ergonoomiast ning töökohtade kohandamisest
 • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamisest töökeskkonnas ning töötervishoiu ja tööohutuse üldistest nõuetest
 • Ettevõtte ja asutuse tööohutuse ja töötervishoiu korraldusest, töötaja ja tööandja koostööst ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu rollidest ja ülesannetest
 • Töötajate teavitamisest ja kaasamisest ning juhendamisest ja väljaõppest
 • Millised on psühhosotsiaalsed ohutegurid: mis on töökiusamine, ahistamine ja diskrimineerimine. Kuidas toimida näiteks kiusamisjuhtumi korral
 • Töökeskkonna füsioloogilistest, füüsikalistest, keemilistest ja bioloogilistest ohuteguritest
 • Töökohale esitatavate nõuete ja ohumärguannete kohta
 • Isikukaitsevahendite kohta ning kuidas tegutseda õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
 • Tööõnnetustest ja tööga seotud haigestumistest, riiklikust järelevalvest
 • Kuidas korraldada esmaabi ja tervisekontrolli ning kuidas koostada terviseriskide ennetamise ja vähendamise tegevuskava
 • Töökeskkonna riskianalüüsist

Tunnistuse väljastamise aluseks on teadmiste kontrolli sooritamine (kirjalik valikvastustega test) positiivse tulemusega. Juhul, kui osalejal ei õnnestu testi positiivselt sooritada, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

NB! Pakume osalejatele võimalust osaleda väljaõppekoolitusel üksikute päevade kaupa. Tihti on osalejatel raske tööülesannete tõttu olla töölt eemal nii pikka aega (koolituse maht 24 h, seega 3 järjestikust päeva). Nad kipuvad koolituse ajal ikka e-postkastis toimetama ja tormavad loengusaalist koridori kiireid töökõnesid tegema. Seetõttu on osalejatel tihti keerulisem süveneda ja nii võib osa väärtuslikest teadmistest kaduma minna. Kuna meie kolme erineva koolituspäeva teemad on alati päevade lõikes samad, pakume võimalust osaleda igal kuul ühel koolituspäeval ja läbida väljaõppekoolitus kolme kuu jooksul. Juhul, kui soovite seda võimalust kasutada, palun kindlasti registreerimisvormi ’’Lisainfo’’ kastis ära märkida!

Koolitajad:
Krista Silbaum, RA Koolitused OÜ juhataja ja koolitaja, töökeskkonnaspetsialist. Töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhi-, töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades (keemiatööstus, ehitus, puidutööstus, toiduainetetööstus), omandanud lisaks praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames (töökeskkonnaspetsialisti teenus, riskianalüüside läbiviimine) mitmetes erinevates ettevõtetes nii ehitusvaldkonnas, metallitööstuses, toiduainetööstuses kui ka kaubanduses.

Priit Siitan
Tegelenud töökeskkonnaalaste küsimustega alates 1983. aastast. Töötanud 2000-2006 Tööinspektsiooni peadirektorina. Osalenud paljudel rahvusvahelistel töökeskkonna temaatilistel seminaridel/konverentsidel Euroopa Liidu liikmesriikides. Aastatepikkune tööohutusteemade lektori kogemus paljudelt erinevatelt tööohutusalastelt koolitustelt ja seminaridelt.
RA Koolituste lektor töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppe koolitustel nii eesti kui ka vene keeles ja töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolitusel teemadega nagu tööõnnetustest ja kutsehaigustest teatamine, nende uurimine ja registreerimine ning tööst põhjustatud haigestumised. Samuti ka tööandja vastutus ning kohtupraktika.

Lisainfo:

 • Hind sisaldab kohvipause ja sooja lõunasööki
 • Iga osaleja saab koolituselt kaasa lamineeritud esmaabiplakati, et see soovi korral oma töökeskkonda üles panna
 • Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%
 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

RA Koolitused on koolitusasutus, mille eesmärgiks on pakkuda koolitusi praktikuilt praktikutele, et võimaldada rakendust õpitule koheselt peale koolitust. RA Koolitused loodi eesmärgiga pakkuda asutustele ja ettevõtetele kvaliteetseid ja interaktiivseid koolitusi, spetsialiseerudes peamiselt tööohutuse valdkonnale. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekoolitus