Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoiu ja tööohutuse täiendusõpe Tartus – ohutegurid ja ergonoomika

Tööandja kohustuseks on tagada turvaline töökeskkond, mis kätkeb endas nii tehnilist ohutust kui töötingimuste vastavust tervisekaitse nõuetele.

Koolitus vastab Sotsiaalministri 14.12.2000. aasta määrusele nr. 80 (Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord).

Sihtrühm:
Koolitus on mõeldud tööandjatele, töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja -nõukogu liikmetele, kes varem on läbinud 24-tunnise töötervishoiu ja tööohutuse koolituse.

Sisu:

  • millised on töökeskkonna füüsikalised, keemilised ja bioloogilised ohutegurid;
  • kuidas ennetada tööstressi;
  • milline peab olema igapäeva ergonoomika;
  • milline on kehalise aktiivsuse olulisus töövõime säilitamisel;
  • kuidas kaardistada terviseriske;

Koolitajad:
Veronika Kruustik on aktiivselt tegelenud tööohutuse valdkonnaga alates aastast 2001. Kvaliteedijuht-siseaudiitorina on ta töötanud erinevates ettevõtetes aastast 2005. Täna töötab ta 3 standardiga: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, EVS 18001: 2007 (OHSAS). Peamisteks tööülesanneteks on integreeritud juhtimissüsteemi korrashoid, juhtkonna nõustamine süsteemi parendamises, töötajate koolitamine ja siseauditite läbiviimine. Veronikal on töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu juhi kogemus.

Kersti Poska– Tartu Kutsehariduskeskuse liikumisõpetaja, treener.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus.
Paindlikud õppekavad, tunnustatud koolitajad, kaasaegne tehnoloogia, hubased ruumid, professionaalsed koolitusjuhid ja kliendikesksus on loonud õpikeskkonna, mis pakub parimaid võimalusi isiksuse arenguks ja elukestvaks õppeks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoiu ja tööohutuse täiendusõpe Tartus – ohutegurid ja ergonoomika