Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoiu ja tööohutuse täiendusõpe Tartus – dokumentatsioon

Tööandja kohustuseks on tagada turvaline töökeskkond, mis kätkeb endas nii tehnilist ohutust kui töötingimuste vastavust tervisekaitse nõuetele.
Mida tervemad on töötajad ja mida ohutum on neid ümbritsev töökeskkond, seda edukam on ka tööandja.

Koolitus vastab tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“.

Sihtrühm:
Koolitus on mõeldud tööandjatele, töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja -nõukogu liikmetele, kes varem on läbinud 24-tunnise töötervishoiu ja tööohutuse koolituse.

Sisu:

  • tervisekontroll
  • töökeskkonna sisekontroll
  • riskianalüüs
  • isikukaitsevahendid

Koolitaja:
Veronika Kruustik on aktiivselt tegelenud tööohutuse valdkonnaga alates aastast 2001. Kvaliteedijuht-siseaudiitorina on ta töötanud erinevates ettevõtetes aastast 2005. Täna töötab ta 3 standardiga: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, EVS 18001: 2007 (OHSAS). Peamisteks tööülesanneteks on integreeritud juhtimissüsteemi korrashoid, juhtkonna nõustamine süsteemi parendamises, töötajate koolitamine ja siseauditite läbiviimine. Veronikal on töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu juhi kogemus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus.
Paindlikud õppekavad, tunnustatud koolitajad, kaasaegne tehnoloogia, hubased ruumid, professionaalsed koolitusjuhid ja kliendikesksus on loonud õpikeskkonna, mis pakub parimaid võimalusi isiksuse arenguks ja elukestvaks õppeks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoiu ja tööohutuse täiendusõpe Tartus – dokumentatsioon

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.