Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tootetutvustuste kirjutamine

Tootetutvustuste kirjutamine võib olla paras peavalu, kuid ometi on just tootetekstid tihti igasuguse e-äri keskpunktis. Pelgalt toote spetsifikatsiooni väljatoomine või toortõlge tootja materjalidest ei õhuta klienti ostule. Kuidas kirjeldada toodet nii, et klient tunneks – jah, just seda ma tahan! Head tootetekstid suurendavad müüki, toovad su e-poe internetiotsingus paremini välja ning tugevdavad su kaubamärki.

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi tootetutvustuste kirjutamiseks, mis kõnetavad klienti ja suurendavad ostusoovi.

Sihtgrupp
See koolitus on suunatud kõigile, kelle tööülesannete hulka kuulub tootetutvustuste kirjutamine. Osalema on oodatud ettevõtete müügi- ja turundustöötajad, kommunikatsioonitöötajad, projektijuhid, sekretärid ning kõik teised, kel tarvis tootetekste kirjutada.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas sinu tööülesannete hulka kuulub tootetutvustuste kirjutamine?
 • Kas oled plaaninud oma e-poe tootetekstid üle vaadata, aga ei tea, kust alustada?
 • Kas soovid suurendada oma e-poe müüki?
 • Kas soovid parandada oma oskust tootetutvustusi kirjutada?

Koolituse sisu:

 • Tunne oma klienti
  • Kellele sa kirjutad?
  • Kliendi vajadused, mured ja soovid
  • Kuidas siduda tootetutvustus kliendiga vajadustega?
  • Praktiline harjutus: kliendi profiili koostamine
   Kasutatavad meetodid: lühiloeng, arutelu, praktiline harjutus, tulemuste esitlemine
 • Toote kirjeldamine – toote omadused ja kliendi kasu
  • Kuidas eristada toote omadusi ja kliendi kasu?
  • Toote kirjeldamine kombineerides toote omadusi ja kliendi kasu
  • Näidete analüüs
  • Praktiline harjutus: toote kirjeldamine lähtudes kliendi kasust
   Kasutatavad meetodid: lühiloeng, arutelu, praktiline harjutus, tulemuste esitlemine
 • Tootetutvustuse ülesehitus ja sõnastamine
  • Struktuur aitab kirjutajat ja lugejat
  • Sõnad, mis müüvad
  • Teksti lühidus, selgus ja arusaadavus
  • Praktiline harjutus: tootetutvustuse tervikteksti koostamine
   Kasutatavad meetodid: lühiloeng, arutelu, praktiline harjutus, tulemuste esitlemine
 • Tootetutvustuse teksti toimetamine ja õpitu praktiseerimine
  • Teksti toimetamise põhimõtted
  • Õigekirjavigade vältimine
  • Tootetutvustuste kirjutamise kontroll-nimekiri
  • Praktilised harjutused – tootetutvustuste kirjutamine ja toimetamine
   Kasutatavad meetodid: lühiloeng, arutelu, praktilised harjutused individuaalselt ja grupis, tulemuste esitlemine

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab analüüsida klienti ja mõista tema soove
 • Oskab näha oma toodet kliendi vaatepunktist
 • Oskab kirjeldada toote omadusi lähtuvalt kliendi kasust
 • Oskab struktureerida tootetutvustust läbimõeldult
 • Oskab sõnastada teksti lugejat kõnetaval viisil

Koolitaja:
Marianne Liiv
on loovkirjutaja, koolitaja ja ettevõtja. Tema ettevõte Kerge Sulg pakub tekstide kirjutamise teenust, konsultatsiooni ning kirjutamisteemalisi koolitusi. Marianne professionaalses taustas põimuvad 3 valdkonda: turundus, kommunikatsioon ja eesti keel. Eesti filoloogi haridus Tartu Ülikoolist pani tema karjäärile tugeva aluse ning 10 aastat Swedbankis andis suurepärase kogemuse turunduse vallas. Pangas vastutas Marianne ettevõtetele suunatud turunduskommunikatsiooni eest. Magistrikraadi kommunikatsioonis sai ta Tallinna Ülikoolist, kus õppis prof Kaja Tampere käe all. Marianne kommunikatsioonialane magistritöö tugines sidusgrupiteooriale ja kommunikatsioonimudelitele. Kirjutamine iseloomustab tema erialase karjääri iga etappi. „Kirjutamine on mu loomulik olek,“ ütleb ta ise. Samuti on kirjutamine just see teema, millest Marianne väga rääkida armastab.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:
Koolitusel analüüsitakse nii klienti kui toodet ning kirjutatakse valmis 4-5 tootekirjeldust. Koolitusel osaleja võib kirjutada paberile või kasutada isiklikku sülearvutit. Hea on eelnevalt valida välja 4-5 toodet, millega koolitusel tööle hakata.
Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamise, arutelude ja enesehindamise teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tootetutvustuste kirjutamine