Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tootmisettevõtte projektipõhise tootmise materjalivajaduse planeerimine ja varude juhtimine

Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktilisi teadmisi tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimises ja tootmislogistika ning tarneahela koostöö põhitõdedest. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, mis on seotud näidetega Eesti ettevõtete praktikast. Koolitus aitab paremini mõista tootmislogistika rolli ning seoseid tootmisettevõtte tootmistegevuse ja materjalivajaduse planeerimise vahel.

Sihtgrupp:
Koolitus on suunatud tootmisjuhtidele ja planeerijatele, kes on seotud ettevõtte materjalimajanduse planeerimise, tootmislogistikaga ja tarneahela koostöö korraldamisega. Kindlasti on koolitus vajalik esmatasandijuhtidele, kes tegelevad otseselt materjalide planeerimise, varude juhtimise ja sisseostu korraldamisega tootmisettevõttes. Kasuks tuleb koolitus ka tootmisettevõtete keskastme juhtidele, kes on seotud ettevõtte tootmistegevusega ja soovivad saada ülevaadet tootmistegevuse eesmärgipärase ja protsessipõhise juhtimise põhimõtetest.

Koolituse sisu:

 • Tarneahela koostöö ja tootmislogistika eesmärgid ja ülesanded
  • Väärtusahela dünaamika
 • Materjalivajaduse planeerimine
  • Sõltuv ja sõltumatu nõudlus
  • Tootmisprogrammist lähtuv materjalide planeerimine
  • Tarbimisest lähtuv materjalivajadus
 • Materjalivarude juhtimine
  • Materjalivarude liigid
  • Varude täiendamise erinevad põhimõtted
  • Materjalide transport
  • Võrkplaneerimine
 • Tarneahela koostöö
  • Tarneahela juhtimise erinevad mudelid ja meetodid
 • Ostutegevus korraldamine
  • Materjalide sisseostu organiseerimine
  • Ostuturi uuringud
  • Tarnijate hindamine

Koolituse tulemusena osaleja: 

 • Saab osaleja tervikliku arusaamise tootmisettevõtte toomislogistika ja materjalivajaduse planeerimise erinevatest eesmärkidest, ülesannetest ja aspektidest tootmisettevõttes;
 • Õpib tundma materjalimajanduse ning tootmislogistika teiste aspektide eesmärgipärase planeerimise ja juhtimise praktilise mudeleid ning meetodeid;
 • Oskab neid mudeleid rakendada oma ettevõtte efektiivsuse ja konkurentsivõime tõstmiseks;
 • Ülevaate tootmise planeerimise ja tootmistegevuse korraldamise erinevatest mudelitest ja meetodites.

Ettevõttele annab koolitus paremate teadmistega tootmisjuhi, kes tunneb ettevõtte tootmistegevust kui tervikut ja oskab seda muuta tootlikumaks, efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Õppemeetod: Koolituse käigus lähtutakse tootmisettevõtte materjalimajanduse korraldamise erinevatest aspektidest ja pakutakse välja erinevaid meetodeid ning mudeleid materjalivarude optimeerimiseks. Koolitusel lahendatakse praktilisi optimeerimisülesandeid, mis aitavad paremini mõista erinevate meetodite olemust. Selline lähenemine anna ülevaate materjalivarude optimeerimise erinevatest võimalustest ja aitab ettevõttel valida ettevõtte tegevusega kõige paremini sobiv materjalivarude tagamise strateegia.
Koolituse käigus pakume läbi teooria ja praktiliste ülesannete meetodeid ja mudeleid nendele küsimuste efektiivsemaks lahendamiseks.

Koolitaja:
Jaak Lavin
on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta omab praktilisi juhtimiskogemusi keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall ja Tehnoloogia Arenduskeskuses IMECC. Alustanud tootearendaja konstruktorina, juhtinud tootmisettevõtte toote- ja tehnoloogiaarendusega seotud tegevust ning vastutanud ettevõtte IT arenduse eest. Tema töö on alati olnud seotus toote- või tehnoloogia arenduse, innovatsiooni ja infotehnoloogiaga.Hariduselt on Jaak masinaehituse insener, ta on lõpetanud Dresdeni Tehnikaülikooli ja omandanud ärijuhtimise magistrikraadi Tartu Ülikoolis ja täiendanud oma teadmis. Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppes. Tema töö on alati olnud seotud toote- või tehnoloogia arenduse, innovatsiooni ja infotehnoloogiaga. Koolitajana alustas ta tegutsemist lisaks oma põhitööle 2002. aastal Audentese Ülikoolis. Täna tegutseb Jaak tootmise valdkonna koolitaja ja konsultandina Äripäeva Akadeemias, TTÜ Avatud Ülikoolis ja jagab oma teadmist ka üliõpilastele Tallinna Tehnikaülikoolis. Senistele teadmistele ja kogemustele tuginedes on Jaak läbi viinud tootmise juhtimise ja planeerimise alaseid koolitusi paljudes erineva tegevusvaldkonna ettevõtetes. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tootmisettevõtte projektipõhise tootmise materjalivajaduse planeerimine ja varude juhtimine