Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Troppija koolitus

Koolituse eesmärk on anda teadmisi troppija ohutuks ja produktiivseks tööks.

Alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded”.

Sihtrühm:
Oskustöölised, kes vajavad tööülesannete sooritamiseks troppija väljaõpet.

Teemad:

 • Kraanade tüübid ja kasutusnõuded
 • Lastihaaramisseaded ja tropid
  • Lastide liigid ja troppimine. Lastide kantimine
  • Lastide ladustamine
 • Tõstetööde teostamine
 • Troppija töö instruktsioon
 • Töö – ja tööohutuse õigusaktid
 • Ohutusmeetmed troppimistöödel
 • Märguanded, signaalide andmise kord

Koolituse läbimisel osaleja:

 • oskab teisaldada oma töökeskkonnas raskusi ohutult
 • järgib alati ohutusnõudeid, troppide kasutamise juhendeid, isikukaitsevahendeid
 • tunneb märgistusi ja oskab neid praktikas kasutada vastavalt eeskirjadele.

Koolitaja:
Mehis Jaagura
Pikaajaliste kogemustega tõsteseadmete ja töökeskkonna spetsialist.

Lisainfo:
Peale koolitust toimub suuline eksam. Edukalt läbitud eksam annab aluse väljastada troppija tunnistuse ja pildiga plastikkaardi. Osalejatele väljastatakse Eestis kehtiv tunnistus.
Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Troppija koolitus