Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tulemuslik klienditeenindus e-kirja teel

Koolituse eesmärk on näidata osalejatele võimalusi kuidas panna mõte kliendi jaoks kirja lihtsalt ja üheselt mõistetavalt, samas väljendades oma hoolivust ja sõbralikkust, kuidas tekitada kliendis tahe koostööd jätkata, sõltumata konkurentide rohkusest.

Sihtrühm:
teenindajad, sekretärid, müügispetsialistid kui juhid, kes suhtlevad klientidega elektronkirja teel.

Koolituse sisu:

 • E-kirja olemus ja eesmärk;
 • Elektronkirja vorming;
 • Võrguetikett ja e-kiri: pealkiri, pöördumine, sisu ja lõpetamine;
 • Õigekiri: nimed, lühendid, terminid;
 • Müratekitavad sõnad ja laused kirjas. Kantseliit;
 • Sõnad ja nende lisatähendused ehk mitmetasandiline sõnum;
 • Sümbolid e-kirjas;
 • Elektronkirjad Teie ettevõttes;
 • Kliendile üheselt mõistetava kirja koostamine;
 • Pretensioonkirjad ja neile vastamine;
 • Põhireeglid konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks;
 • Emotsioonide juhtimine ja pingete maandamine.

Koolituse läbimisel osaleja:

 • Põhjalikud juhised elektronkirja kirjutamiseks kliendile;
 • Hea ülevaate kuidas kõige tõhusamalt lahendada kliendi pretensioone;
 • Toimivaid võtteid kuidas ennast säästa ja taastada, kui kliendisuhtlus teeb haiget.

Koolitaja:
Piret Bärg
Koolitajana on tegutsenud üle 20 aasta.Teemad, milles rõõmuga jagan ideid ja nõuandeid, on klienditeenindus, müük ja ametialane suhtlemine. Siia valdkonda kuuluvad ka telefoniteenindus ja teenindus e-kirja teel, keeruliste olukordade lahendamine, emotsioonide juhtimine, enese motiveerimine, pingete maandamine, müük. Teiseks hindab teenindusefektiivsuse analüüs. Analüüsib nii saali-, telefoni- kui e-teenindust. Analüüsi põhjal koostab ettevõtetele meeskonna arengukavasid ja koolitusprogramme. Nii saab klientidele pakkuda just neid teadmisi, mis on nende teenindusmeeskonnale olulised. Tulemused on garanteeritud. Koolitajana eelistab siduda käsitletavad teemad praktikaga: meeskondlikud arutelud, suhtlustehnikate harjutused, rollimängud. Autor raamatule “Neljamõõtmeline teenindus”

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tulemuslik klienditeenindus e-kirja teel