Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tulemuslik lisamüük telefonis, näost näkku ja e-kirja teel

Koolituse eesmärk on omandada teadmisi ja arendada praktilisi oskusi lisamüügi tegemiseks telefonis, näost näkku ja e-kirja teel.

Kliendil on teeninduse osas teatud ootused. Pakkudes kliendile meeldivat ja kasulikku lisandväärtust, saame me ootusi ületades kasvatada nii kliendi rahulolu kui ka organisatsiooni müügitulemusi.
Koolitusel jagab pikaajalise müügitöö ja –juhtimiskogemusega koolitaja Kaire Takjas praktilisi teadmisi ja kogemusi, kuidas märgata lisamüügi võimalusi ja neid tulemuslikult realiseerida.

Sihtgrupp:
Teenindajad, konsultandid, teenindusspetsialistid, teenindusjuhid, müügijuhid, kassapidajad, müüjad, müügispetsialistid.

Programm:

 • 9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Milline on oma olemuselt lisamüük ja mis on selle kasu?
  • Lisamüük kui suurepärase teeninduse osa
  • Suhtlemine telefonis, näost näkku ja e-kirjas: erinevused ja ühisosa
  • Lisamüük: kasu kliendile, teenindajale ja organisatsioonile
 • Kuidas saavutada valmisolek ja millised on eeldused lisamüügiks?
  • Psühholoogiline valmisolek lisamüügiks
  • Lisamüügiks soodsa pinnase loomine ja võimaluste märkamine
  • Laused ja fraasid üleminekuks lisamüügile
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Kuidas selgitada vajadusi?
  • Aktiivne kuulamine
  • Küsimuste küsimine: avatud ja suletud küsimused
  • Peegeldamine
 • Kuidas esitleda lahendusi?
  • Soovitamine
  • Kliendikasu väljatoomine
  • Ideemüük
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–15.30 Kuidas tulla toime vastuväidetega?
  • Märkamine
  • Põhjuste mõistmine
  • Vastamine
 • Kuidas lisamüük lõpule viia?
  • Müügi lõpule viimise tehnikad
  • Millal kliendi „ei“-st edasi minna, millal lõpetada
  • Lisamüük tulevikku

Meetodid: interaktiivne loeng, arutelud, paaris- ja grupitööd, praktilised harjutused.

Õpiväljundid:
Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab lisamüügi tegemise olemust ja kasu;
 • oskab kasutada lauseid lisamüügile üleminekuks;
 • oskab selgitada kliendi vajadusi;
 • oskab esitleda lahendust;
 • on teadlik kliendi peamistest vastuväidetest ja oskab nendega
  edukalt toime tulla;
 • tunneb erinevaid müügi lõpule viimise tehnikaid ja oskab neid kasutada.

Koolitaja.
Kaire Takjas on omandanud Tallinna Ülikoolis pedagoogika ja algõpetuse metoodika eriala. Lisaerialana õppinud andragoogikat. Töötanud õpetajana, kliendihaldurina, müügimeeskonna juhina ja põhikohaga sisekoolitajana olles teenindus- ja müügitreener Eesti suurimas IT ja telekommunikatsiooniettevõttes. Kaire on Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu juhatuse liige.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tulemuslik lisamüük telefonis, näost näkku ja e-kirja teel