Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tulemuslik telefonisuhtlus

Kuidas hoida telefonivestlusi kontrolli all ja jõuda soovitud tulemusteni?
Koolituse eesmärk on anda mõjusad tööriistad, mille abil konkreetselt ja selgelt jagada või saada informatsiooni, kuulata ära rahulolematu klient ja aidata teda tekkinud probleemide lahendamisel nii, et kõne ülemäära pikaks ei veni. Ühtlasi annab koolitus hea ülevaate tehnikatest, mille abil on võimalik inimesi meeldiva suhtluse läbi veenda ja mõjutada. Omandades praktilised suhtlemis- ja mõjutamisnipid, muutub töö ühtpidi lihtsamaks, teistpidi tulemuslikkumaks.

Telefonis suheldes kuuleb kaasvestleja vaid meie häält ja sõnu. Puudub kehakeel, mis on üks olulisemaid suhtlemisvahendeid. Silmast-silma suheldes on kergem mitte sattuda kogemata konflikti ja veenda inimesi omale sobivas suunas. Telefonisuhtlus seab aga meile väga konkreetsed piirid. Sellest tulenevalt on oluline saada ja jagada informatsiooni nii, et mõlemad kõnelejad jääksid peale kõne lõppu tulemusega rahule. Eriti oluline on see siis, kui on tarvis jõuda oluliste kokkulepeteni, mõjutada teist osapoolt muutma meelt millegi suhtes või kui sooviks on suunata klienti ostu sooritama. Tõhusa telefonivestluse tulemusena on klient rahul isegi siis, kui kõne ei pakkunud konkreetset lahendust tema probleemile või küsimusele.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, administraatorid, assistendid, klienditeenindajad, klienditoe spetsialistid, müügikonsultandid – kõik, kelle igapäevatöö näeb ette telefonis vestlemist – nii administratiivsetel eesmärkidel kui ka müügist lähtuvalt.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimustest:

 • Kas Su kõned venivad pikaks, sest Sa ei suuda helistaja kõnetulva pidurdada?
 • Kas Sa oled peale kõne lõppemist olnud olukorras, kus selgub, et osa informatsiooni jäi saamata/edasi andmata?
 • Kas mõne rahulolematu kliendi üleolev käitumine on muutnud Sind närviliseks?
 • Kas Sa pead aeg-ajalt tegema müügikõnesid või veenma kliente ja koostööpartnereid muutma oma meelt mingite otsuste suhtes?
 • Kas Sulle ei meeldi telefonis suhelda?
 • Kas Sa tunned, et ei suuda ennast telefonitsi piisavalt hästi kehtestada?

Koolituse sisu:

 • Telefonikontakt ja enese häälestus
  • Olulised hoiakud, mis aitavad meis tasakaalu hoida
  • Kuidas ärevuse ja ebakindlusega hakkama saada
   Kasutatavad meetodid: seminar, iseseisvad tööd, grupivestlused
 • Mida on vaja hea kontakti saavutamiseks
  • Vähenda pingeid ja suurenda usaldust
  • Erinevad käitumisstiilid ja „mina“ tasandid
  • Raske kliendiga toimetulek
   Kasutatavad meetodid: seminar, iseseisvad tööd, grupivestlused
 • Telefonivestluse osad
  • Esmakontakti loomine ja kõne põhjuste selgitamine
  • Küsimuste küsimine ja täpsustamise olulisusest
  • Sobiva lahenduse tutvustamine ja kokkuleppe sõlmimine
  • Läbirääkimised ja vastuväidetega toimetulek
  • Kõne lõpetamine
  • Telefonisuhtluse põhireeglid
   Kasutatavad meetodid: seminar, iseseisvad tööd, grupivestlused

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab analüüsida helistaja inimtüüpi ja valida sobiliku suhtlusstiili;
 • On vaimselt valmis pingevabaks telefonisuhtluseks;
 • On kursis peamiste veenmis- ja mõjutamisoskustega;
 • Mõistab, milliste tegevuste tulemus on rahulolev klient-helistaja;
 • Oskab probleemse helistajaga suheldes luua sundimatu ja mugava õhkkonna;
 • Koostab praktiliselt kasutatavad telefonisuhtluse reeglid.

Koolitaja:
Guido Paomees
on koolituste ja konsultatsioonidega aktiivselt tegev olnud üle 14 aasta. Ta on läbi viinud koolitusi näiteks Haabersti Maja Kinnisvarakoolis ning koolitusfirmas Vain & Partnerid. Alates 2007. aastast loeb ta EBS-is Professionaalse müügi, Turunduse ja Müügijuhtimise kursust ning juhendab müügi- ja turunduspraktikaid Tallinnas ja Helsingis.
Guido teeb peamiselt ajakasutuse-, enesearengu-, müügi-, teeninduse- ja meeskonnatöö koolitusi ning viib läbi pikemaajalisi ettevõttesiseseid arendusprojekte. Koolitused lähtuvad praktilistest kogemustest ja on lihtsalt igapäevategevustes kasutatavad. Koolitusmaterjalidena on kasutusel töövihik, kus ca 25-30% iseseisvaid töid, mis aitavad osalejatel soovitud materjali paremini omandada. PowerPointi koolitaja ei kasuta, sest tegemist on seminaripõhise koolitusega.
Guido on lõpetanud Tartu Ülikooli arhitektuuriajaloo erialal, töötanud ajaloolasena ja Hiiu Maakonnaavalitsuse välissuhete- ja kultuurinõunikuna. Tema ärialane tegevus algas 1995. aastal Wm.Wrigley Co Eesti esinduse juhina. Selle perioodi tulemuseks oli Eesti meeskonna loomine ja 6 aastaga turuosa suurendamine üle 50%. Aastatel 2000-2003 juhtis Guido regiooni direktorina Kesk-Aasis Uzbekistani, Turkmeenia, Kirgiisia ja Tadźikistani piirkonda. Euroopast oluliselt erinev keskkond andise hea kogemuse juhina edasi arenemiseks.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:
Koolituspäeva jooksul tehakse nii iseseisvaid kui ka grupitöid, arutletakse teemade üle ning kuulatakse konsultandi loengut. Tegemist on seminariga ja aktiivset osalemist soosiva keskkonnaga. Osalejad saavad kaasa töövihiku, mida on mugav kasutada ka pärast programmi lõppemist oluliste teemade meelde tuletamiseks.
Koolituse lõpus kirjutavad osalejad endale kirja, mis saabub nende postkasti c.a 6 kuu pärast. See aitab koolituse mõjusust suurendada ning tuletab meelde koolitusel mõeldud mõtteid ja vastuvõetud otsuseid. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude ja vestluste kaudu. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tulemuslik telefonisuhtlus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.