Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tuletöö tegemise koolitus

Koolitusel antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.
Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

Tuletööde tegemise koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Tunnistuse kehtivusaeg on 5 aastat.

Tuletöödeks on erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Sihtrühm:
Kõik Eestis tuletöid tegevad, tuletööde järelvalvet teostavad ning tuletööde lubasid väljastavad isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega.

Teemad:

 • Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
  • Tuletöö olemus ja liigid.
  • Tuletööga kaasnevad riskid.
  • Tulekahju olemus ja selle levik.
  • Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.
 • Ohutus tuletöö tegemisel
  • Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
  • Nõuded tuletöö tegemiseks.
  • Vajalikud tingimused tuletööks.
  • Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
  • Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
  • Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.
 • Tulekahju korral tegutsemine
  • Käitumine tulekahju korral.
  • Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
  • Tulekustutusvahendite kasutamine.
 • Praktilise kustutusharjutuse korraldamine
 • Teadmiste kontroll (testi sooritamine)

Meetodid:
Loeng, praktika. Viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus, mille käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppel osalejad peavad harjutuse läbima.

Koolitusmaterjal:
Loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.

Koolitajad:
Kaur Tammepuu
Tuleohutusspetsialist, kutse tase 5 (kutsetunnistus 097886). Valitud kompetents: tuleohutuskoolituste ja -õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine. Koolitaja kogemus üle 10 aasta. Töökogemus Kidde Eesti AS ning Antifire Tuleohutuslahendused OÜ tuleohutuse peaspetsialisti/juhina.

Andreas Pertelson
Lõpetanud Päästekooli päästemeeskonna juhi erialal. Tuleohutusalase koolitamise kogemus 10 aastat.

Kalju Õunmann
Tuleohutusspetsialist, spetsialiseerunud tuleohutuskoolituste ja -õppuste läbiviimisele. Sisekaitseakadeemia Päästekolledzi lõpetanud erialase kõrgharidusega. Läbinud mitmed erinevad täiskasvanute koolitaja kursused. Koolitamise kogemus üle 20 aasta.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tuletöö tegemise koolitus