Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus – tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs

Koolituse eesmärk on teadvustada olulisemaid aspekte seoses tulude, kulude, rahakäibe, investeeringute juhtimise, eelarvestamise ja analüüsiga, millele keskenduda mittefinantsjuhina oma töös

Sihtrühm:
Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, raamatupidajad, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, analüütikud jt töötajad, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud majandusarvestuse ja finantsjuhtimisega.

Koolituse teemad: 

 • Esimene päev
  • Nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise olemus ning mittefinantsjuhi roll
  • Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
   • Rahakäibe tsükkel
   • Kuidas tekib olukord, et ettevõttel on kasum ja raha ei ole?
   • Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on mittefinantsjuhile vajalikud?
   • Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?
  • Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks
   • Tulemuslikkuse mõõtmine ja mõõtmismudelid.
  • Eelarvete koostamine
   • Eelarvestatud kasumiaruanne
   • Rahakäibe eelarve
   • Eelarvestatud bilanss
   • Eelarvestatud rahavoogude aruanne
 • Teine päev
  • Tulude ja kulude arvestus
   • Kulude arvestuse olemus, eesmärgid ja roll nüüdisaegse organisatsiooni juhtimises.
   • Kululiikide arvestus
   • Kulukohtade arvestus
   • Kuluarvestuse põhimõtted: Osakuluarvestus ja täiskuluarvestus.
   • Täiskuluarvestus: Olemus ja eesmärgid.
   • Omahinna kujunemine.
   • Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
   • Üldkulude jaotamise meetodid ja kulukäiturite valik.
   • Traditsiooniline ja tegevuspõhine kuluarvestus.
   • Osakuluarvestus.
   • Jääktulupõhise kasumi kujunemine
   • Kulud – maht – kasum analüüs. Tasakaalupunkt. Tasakaalupunkti diagramm.
   • Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel
  • Finantsanalüüs
   • Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus
   • Finantsanalüüsi läbiviimine
   • Finantsanalüüsi meetodid ja tehnikad.
   • Raamatupidamise aastaaruande analüüs
   • Käibevara hindamine ja analüüs.
   • Põhivara hindamine ja analüüs.
   • Lühiajaliste kohustuste hindamine ja analüüs.
   • Pikaajaliste kohustuste hindamine ja analüüs.
   • Omakapitali analüüs.
   • Finantsanalüüsi tehnikad ja nende kasutamine: vertikaalanalüüs, horisontaalanalüüs, suhtarvude analüüs
   • Suhtarvude kasutamine finantsanalüüsi läbiviimisel.
 • Kolmas päev
  • Investeeringute eelarvestamine ja juhtimine
   • Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud?
   • Kuidas planeerida investeeringuid?
   • Investeeringute tasuvuse hindamise meetodid
   • Investeerimisprojekti riskide hindamine
   • Projekti rahavoogude planeerimine
   • Tasuvusarvestustel põhinevad hindamise meetodid
   • Raha aegväärtuse kontseptsioon
   • Raha tulevikuväärtus
   • Raha nüüdisväärtus ja selle arvestusmeetodid
   • Rahavoogude diskonteerimisel põhinevad hindamise meetodid
   • Diskonteerimismäära valiku üldised printsiibid

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 • teadvustanud olulisemaid aspekte seoses tulude, kulude, rahakäibe, investeeringute juhtimise, eelarvestamise ja analüüsiga, millele keskenduda mittefinantsjuhina oma töös
 • analüüsinud oma eesmärke ja tööülesandeid seostatuna organisatsiooni finantsalaste eesmärkide, eelarvete ja analüüsiga
 • praktiseerinud tulude, kulude, rahakäibe, investeeringute juhtimise, eelarvestamise ja analüüsi teoreetiliste põhimõtete kasutamist praktiliste ülesannete lahendamisel
 • leidnud efektiivsemaid võimalusi tulude, kulude, rahakäibe, investeeringute juhtimise, eelarvestamise ja analüüsi kasutamiseks oma töös
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks

Ajakava:

 • Esimene päev:
  • 10.00-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.45 koolitusprojekt
 • Järgmised päevad:
  • 9.00-10.30 koolitusprojekt
  • 10.30-10.45 vaheaeg
  • 10.45-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.00 koolitusprojekt

Koolituse meetodiks on õppimine läbi tegevuse: teooria, praktilised ülesanded, grupitööd, case studyd

Koolitaja:Sander Karu
Sander Karu
Tegelen finantskoolitustega alates aastast 1993. Alustasin Invicta AS juhtimis- ja finantstreenerina. Alates 1999 aastast olin International University Audentes lektor ja 2002-2007 ka finantsjuhtimise õppetooli hoidja. 2002 aastast alates viin läbi omanimelisi finantsalaseid koolitusi ja ka kliendi vajadustest lähtuvalt koostatud sisekoolitusi ja konsultatsioone.
1998 aastal lõpetasin Tartu Ülikoolis ka ärijuhtimise magistri ja olen osalenud ka hiljem erinevates koolitusprogrammides.
Olen töötanud ning osalen ka praegu mitmete äriühingute juhtimises, mistõttu oman põhjalikku praktilist kogemust juhtimissituatsioonide lahendamisel ja finantsjuhtimisel nign mis võimaldab mul ühendada koolitustel praktilised kogemused ja kaasaegse teooria.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Rafiko OÜ - Sander Karu koolitus-ja koostööprogrammid - rohkem kui 20 a töökogemus ja täiskasvanute koolituskogemus koolitatavas valdkonnas: finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused (sh eelarvestamine, kulude juhtimine ja arvestus, omahinna arvestus, finantsanalüüs, raamatupidamine, finantsarvestus, juhtimisarvestus, controlling). Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus – tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs