Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tunne tööl erinevaid suhtlusstiile ja kohane vastavalt vajadusele

Inimesed võivad omada erinevaid kommunikatsioonistiile ja -eelistusi, mis võivad tekitada segadust ja konflikte. Mõned võivad olla otsekohesemad, teised eelistavad kaudsemat suhtlemist. Mõnikord pingestavad suhtlemisstiilide erinevused ka kõige tervislikumaid töösuhteid. Oluline on mõista erinevusi suhtlemisstiilides ja kohandada oma suhtlusviisi vastavalt oludele, et tagada selge ja arusaadav kommunikatsioon.

Koolituse eesmärk on jagada väärtuslikke nõuandeid, kuidas erinevaid suhtlusstiile kasutavate kolleegidega sujuvamalt suhelda, vältides asjatuid pingeid ja tagades ladus koostöö. 

Sihtrühm:
Koolitus on suunatud kõigile, kelle töö või muu roll sisaldab intensiivset suhtlemist.

Programm:

 • 08:50 – 09:00 Kogunemine veebikeskkonda
 • 09:00 – 12:15 Tunne tööl erinevaid suhtlusstiile ja kohane vastavalt vajadusele
  • Agressiivne kommunikatsiooni stiil – tunnused, suhtlemine agressiivse kommunikatsiooni stiiliga suhtlemispartneriga tööl
  • Passiivne kommunikatsiooni stiil – tunnused, suhtlemine passiivse kommunikatsiooni stiiliga suhtlemispartneriga tööl
  • Passiiv-agressiivne kommunikatsiooni stiil – tunnused, suhtlemine passiiv-agressiivse kommunikatsiooni stiiliga suhtlemispartneriga tööl
  • Manipuleeriv kommunikatsiooni stiil – tunnused, suhtlemine manipuleeriva kommunikatsiooni stiiliga suhtlemispartneriga tööl
  • Enesekindel kommunikatsiooni stiil – tunnused, suhtlemine enesekindla kommunikatsiooni stiiliga suhtlemispartneriga tööl
  • Otsene või kaudne kommunikatsiooni stiil – tunnused, suhtlemine otsese või kaudse kommunikatsiooni stiiliga suhtlemispartneriga tööl
  • Alistuv (alandlik) kommunikatsiooni stiil – tunnused, suhtlemine alistuva kommunikatsiooni stiiliga suhtlemispartneriga tööl
  • Kommunikatsiooni stiilid ja sotsiaalsed oskused tööl (PE Konsult uuringud, 2017-2018)
  • Kommunikatsiooni stiilid ja emotsionaalsed oskused tööl (PE Konsult uuringud 2017-2018)
  • Tööalane suhtlemisetikett

Koolituse läbinu tunneb erinevaid suhtlemisstiile ja oskab paremini suhelda erinevaid kommunikatsiooni stiile kasutavate suhtluspartneritega.

Koolitaja:
prof emer. Mare Teichmann
Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, psühholoog; PE Konsult, juhataja
Mare Teichmann on psühholoogia emeriitprofessor, Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppetooli asutaja, tööstuspsühholoogia instituudi asutaja. Mare peamised uurimisvaldkonnad on tööstress, psühhosotsiaalsed tegurid tööl, elukvaliteet, sh. tööelu kvaliteet, tööga seotud kontrollkese ning teised töö ja juhtimisega seotud psühholoogilised probleemid. E-õppe ja e-testimise lahenduste pioneer Eestis. Paralleelselt akadeemilise tööga on ta rakendanud PE Konsult tegevjuhina teaduspõhiseid teadmisi ja psühholoogilisi meetodeid praktikas. Lisaks loengutele ja konsultatsioonidele on tema juhtimisel välja töötatud testid erinevate tööl esinevate psühhosotsiaalsete tegurite ning nendega seotud riskide mõõtmiseks ja hindamiseks. Aastatel 1980–1989 oli Mare Teichmann ENSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi (praegu Tervise Arengu Instituut) kutsepatoloogia osakonna teadur. 1988. aastast töötab ta Tallinna Tehnikaülikoolis. Mare Teichmann on psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppetooli asutaja (1992), tööstuspsühholoogia instituudi asutaja ja direktor (2009), nüüd emeriitprofessor. Töötanud järgmistel ametikohtadel: * Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia professor ja -õppetooli juhataja (1992). * Tallinna Tehnikaülikooli tööstuspsühholoogia instituudi direktor (2009). Mare Teichmann on külalisprofessorina õpetanud paljudes ülikoolides, sealhulgas Helsingi Ülikoolis, Oslo Ülikoolis, Viini Ülikoolis, Valencia Ülikoolis, Cambridge’i Ülikoolis, Sevilla Ülikoolis, Sileesia Ülikoolis, Grenoble’i Ülikoolis. Lisaks on ta AS PE Konsult juhataja (1996).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tunne tööl erinevaid suhtlusstiile ja kohane vastavalt vajadusele